Österåker Runö 7:93

Om Österåker Runö 7:93

DENNA FASTIGHET ÄR SÅLD!

Österåker Runö 7:93, även kallad Hälsans hus, är en kontorsfastighet belägen på Sågvägen 4 i centrala Åkersberga.

Historik

  • Runö 7:93 köptes år 2010 med ambitionen att fastigheten efter renoveringen skulle bli ett Hälsans Hus.

  • Stora investeringar och justeringar i ventilationssystemet utfördes i hela fastigheten.
  • Isoleringen byttes ut till hälsovänliga material för att skapa bästa tänkbara inomhusklimat och samtidigt minska värmeförbrukningen.
  • Ombyggnationer och renoveringar utfördes för att bättre anpassa lokalerna till hyresgästernas behov och höja servicenivån och kundnyttan.
  • Hela fastigheten handikappanpassades och en hiss installerades.

  • Hela fastigheten handikappanpassades och en hiss installerades.Solceller samt ett modernt och effektivt ventilationssystem med värmeåtervinning installerades, som en del av målsättningen att göra fastigheten koldioxidneutral.
  • Hyresgästerna var alla verksamma inom träning, rehabilitering och friskvård.