VÅRA VÄRDERINGAR OCH ARBETSMETODER

KVALITÉ OCH HÅLLBARHET GENOM BREDD OCH LÅNGSIKTIGHET

Vi på Vivere eftersträvar långvariga relationer med våra kunder och samarbetspartners. Det innebär att vi alltid satsar på kvalité och hållbarhet i alla typer av projekt, vare sig det gäller nyproduktion, reparation eller förvaltning och förädling av fastigheter.

Att Vivere-koncernen består av två företag, Vivere Fastigheter AB och Vivere Bygg & VVS AB, samt har ett nära samarbete med systerbolagen Frakka AB och Spirare Ventilation AB (se under rubriken ORGANISATION nedan) innebär att vi kan ta helhetsgrepp om våra projekt på ett sätt som bara är möjligt med den bredd och kompetens som ryms inom diversifierade koncerner.

Denna bredd, tillsammans med våra långsiktiga arbetsmetoder möjliggör ett verkligt fokus på miljö och hälsa, ett fokus som vi på Vivere är stolta över. När allt kommer omkring är ingenting viktigare än våra kunder och vår miljö.

Ladda ner vår PowerPoint-presentation (i PDF-format) för mer information!

MILJÖ OCH ENERGIBESPARING

Som ett led i vår strävan efter miljövänliga lösningar har vi valt att aktivt arbeta med energiåtgången i inomhusmiljön genom energioptimeringar som bidrar till en hållbar utveckling. Ytterligare en miljösmart lösning är att använda naturmaterial såsom hampa och lin som isolering, något som har fördelar avseende både inomhus- och utomhusmiljön.

Några av fördelarna med att använda naturmaterial som isolering är att hampabetong och dylika material binder koldioxid under härdningsprocessen och därmed är koldioxidpositivt. Naturmaterial absorberar dessutom i regel värme till skillnad från modern isolering. Betong framställt på naturmaterial fungerar som timret i ett timmerhus där den lagrade värmen återges och där luftfuktigheten inomhus är jämnare. Resultatet blir lägre uppvärmningskostnader och behagligare inomhusklimat.

HÄLSA OCH INNOMHUSMILJÖ

Människor tillbringar idag uppemot 90 % av sitt liv inomhus. Detta kräver ett långsiktigt engagemang för inomhusmiljön. Vi har därför ett starkt fokus på att skapa en så hälsosam inomhusmiljö som möjligt i våra fastigheter till gagn för dem som vistas där.

Under de första åren efter en nybyggnation eller renovering är halterna av lättflyktiga organiska ämnen (VOC) mycket stora i inomhusmiljön. Ämnena avtar med tiden men finns kvar under många år. Vid våra byggentreprenader gör vi våra materialval utifrån ett hälsomässigt och miljömässigt perspektiv för bästa möjliga inomhusmiljö.

AFFÄRSIDÉ, VISION OCH MISSION

Vivere har ett långsiktigt perspektiv i allt vi företar oss. Syftet är att bygga, renovera och utveckla attraktiva fastigheter, där kvalité, hälsa och miljö står i fokus. Läs mer om detta i Viveres hållbarhetsplan!

  • Vår affärsidé är att erbjuda kvalitativa, funktionella och hälsovänliga fastigheter och fastighetsentreprenader utöver det vanliga.
  • Vår vision är att renovera, utveckla och bygga bostäder och arbetsplatser med bästa möjliga kvalité och funktion, samt att ha de mest hälsovänliga och teknik- och miljöanpassade fastigheterna på marknaden.
  • Vår mission är att höja medvetenheten för hälsa, miljö och kvalité inom fastighetsbranschen.

Våra medarbetare

Vivere Fastigheters ansvarsfullhet och flexibilitet är viktig för relationen till våra kunder. En decentraliserad organisation med engagerade medarbetare som tar väl hand om sina kunder och verkar för ömsesidigt lönande relationer är en av Vivere Fastigheters framgångsfaktorer. Nedan listas de medarbetare som innehar centrala positioner inom företaget.

ronnie

Namn: Ronnie Kilman
Titel: VD

Ronnie Kilman, byggingenjör SBR, är ägare och VD för Vivere Fastigheter och har arbetat med fastigheter sedan 2001 bl.a. som besiktningsman, kvalitets/kontrollansvarig, energiexpert och funktionskontrollant.

 

Bild kommer inom kort

Namn: Joakim Tuutti
Titel: Ekonomichef och inköpschef

Joakim Tuutti har mer än 10 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen med ledande positioner inom ekonomi, inköp och IT. Joakim är civilekonom från Stockholms Universitet och har arbetat för Vivere-koncernen sedan 2014.

kenneth

Namn: Kenneth Larsson
Titel: Affärsutvecklare

Kenneth Larsson har varit affärsutvecklare hos Vivere Fastigheter sedan 2010. Kenneth ansvarar för fastighetsutveckling och lokaluthyrning.

Kenneth är företagsekonom och utbildad på Göteborgs Universitet.

 

Bild kommer inom kort

Namn: Sophia Granswed Baat
Titel: Kommunikation och Public Affairs

Sophia Granswed, statsvetare med ansvar för kommunikation och Public Affairs, har arbetat i bygg- och fastighetsbranschen sedan 2013. Sophia har en bakgrund inom kommunpolitik och träffar regelbundet olika beslutsfattare.

ingvar

Namn: Ingvar Oskarsson
Titel: Senior konsult

Ingvar har arbetat som fastighetskonsult hos Vivere Fastigheter sedan 2010 och har tidigare varit verksam inom fastighetsförvaltning i drygt 35 år. Ingvar har erfarenhet av fastighetstyper inom alla sektorer (kommunal, statlig och privat förvaltning).

Ingvar är planarkitekt SAR och utbildad på Kungliga Tekniska Högskolan.

 

Bild kommer inom kort

Namn: Rikard Tengvall
Titel: Webbansvarig och grafisk formgivare

Rikard Tengvall har arbetat med Viveres hemsidor, sociala medier och övrigt informationsmaterial sedan 2013. Han har varit verksam inom IT-branschen, som webbutvecklare, redaktör, kommunikatör och grafisk formgivning, sedan 2000.

ORGANISATION

Vivere-koncernen består av två företag: Vivere Fastigheter, som bygger, köper, förvaltar, utvecklar och säljer fastigheter, och Vivere Bygg & VVS AB, som utför alla typer av fastighetsentreprenader. Båda Vivere-företagen har nära samarbeten med systerbolagen Frakka AB och Spirare Ventilation AB, som även de ägs av Ronnie Kilman, och i vilka Ronnie Kilman också är VD.

Att ha flera företag som är verksamma inom angränsande branschsegment på detta vis har många fördelar. Det ger inte bara ger möjlighet att ta bredare grepp om olika uppdrag (med större möjlighet att nå våra kvalitets- och hållbarhetsmål) och att nå ut till en bredare kundkrets. Dessutom samlas på detta sätt en bredare kompetens och kunskapsbas, vilket gagnar kunder såväl som medarbetare i företagen.

Att verksamheterna är uppdelade på flera företag är ett resultat av att de vuxit fram vid olika tidpunkter och med olika syften. Det har sedan, av olika anledningar, visat sig vara mest fördelaktigt att låta företagen förbli separata.

OM FRAKKA AB

Frakka AB är ett fastighetskonsultföretag som hjälper kunder med rådgivning, upphandling, projektledning och/eller besiktning av olika typer av fastighetsentreprenader. Frakkas konsulter sysslar framför allt med stambyten, fasadrenoveringar, takrenoveringar och fönsterrenoveringar men kan även åta sig andra typer av uppdrag.

Frakkas verksamhetsområde är Stockholm med omnejd.

 

Frakka AB

Läs mer på Frakkas hemsida frakka.se!

OM SPIRARE VENTILATION AB

Spirare Ventilation AB arbetar med att förbättra ventilation och luftkvalitet inomhus. Detta görs genom att man genomför luftkvalitetsmätningar och OVK, samt projekterar, upphandlar och besiktar allt från självdragssystem till större ventilationsanläggningar. Dessutom är Spirare återförsäljare av marknadens kanske bästa luftrenare, från IQAir.

Konsulterna på Spirare är verksamma i Stockholm med omnejd.

Spirare AB

Läs mer på Spirares hemsida spirare.se!

Leverantörer och samarbetspartners

Nedan finns länkar till våra leverantörer och samarbetspartners samlade, så att du som kund till Vivere ska kunna få en bild av vilka företag vi samarbetar med.

Ahlsell

Ahlsell är den ledande tekniska distributören av installationsprodukter, verktyg och maskiner, inom Norden.

 

Alviks lås AB

Alviks lås AB utför installationer i alla förekommande dörr- och fönstermiljöer samt dörrautomatik för bekväm passage i offentliga lokaler.

 

Beijer

Beijer Byggmaterial erbjuder ett totalt utbud av byggmaterial.

 

City Solfilm & Säkerhet AB

City Solfilm & Säkerhet AB tar fram och applicerar dekor, solfilm och säkerhetslösningar.

 

Dahl

Dahl är Sveriges ledande handelsföretag inom VVS och Mark&VA.

 

Rahms Hus- och Byggbesiktning

Rahms Hus- och Byggbesiktning utför oberoende entreprenadbesiktningar.

 

Ekonomikontoret J&J

Ekonomikontoret J&J erbjuder redovisning och andra ekonomitjänster.

 

Entral AB

Entral AB är ackrediterad tillverkare av ID06-system.

 

Ikkab

Ikkab – storskaliga elkonsulter inom industri, fastighet och infrastruktur.

 

IT-assistans

IT-assistans är specialiserad på leverans av tjänster och produkter inom drift, systemintegration och projektledning.

Koncept Stockholm

Koncept Stockholm är en arkitektbyrå som kommunicerar varumärken genom arkitektur och design i unika inredningar, hus och stadsmiljöer.

 

Miljöbud

Miljöbud levererar smått och stort i mijlömärkta transporter.

 

Ovk – Ventilation

Ovk – Ventilation erbjuder konsulttjänster inom ventilation (OVK-besiktningar, injustering m.m.).

 

Peter Sotare

Peter Sotare arbetar med sotning och ventilation i hela Storstockholm.

 

Proelco

Proelco AB utför projekteringsuppdrag inom El-och teleteknik.

 

Profilogen Bromma

Profilogen Bromma är en produktionsbyrå som hjälper företag att förstärka sin visuella kommunikation.

 

IQAir

IQAir tillverkar och säljer världens mest effektiva luftrenare.

 

RTK

RTK AB tillhandahåller produkter och tjänster som befrämjar en hälsovänlig elmiljö.

 

Seawork

Seawork AB levererar tjänster inom entreprenad och transport.

 

SEHED

SEHED Fasad AB är en komplett fasadentreprenör som erbjuder heltäckande fasadlösningar för alla typer av fastigheter.

Solna Högtrycksspolning

Solna Högtrycksspolning AB erbjuder avloppsrensning, underhåll, reparation och kontroll av avloppssystem på privata bostäder samt större eller mindre fastigheter.

 

Solna Röranalys AB

Solna Röranalys AB inspekterar, spolar och slamsuger rör, ledningar och kanaler.

 

Sonora Revision
Sonora Revision är en personlig revisionsbyrå och en långsiktig samarbetspartner.

 

Stora Enso

Stora Enso är en skogsindustrikoncern med verksamhet i fyra världsdelar. Företaget arbetar huvudsakligen inom områdena förpackningar, produkter av biomassa, träprodukter och papper.

 

Södra Eltjänst AB

Södra Eltjänst AB erbjuder konsultation, installation och service inom området El/Tele/Data.

 

 

Ventilationsgrossisten

Ventilationsgrossisten är en komplett och fristående leverantör av ventilationsmaterial.

 

Wasa Vent

Wasa Vent AB erbjuder en komplett uppsättning tjänster inom ventilation.

 

White Arkitekter

White arkitekter är Skandinaviens största arkitektkontor och har mer än 900 medarbetare. Huvudkontoret finns i Göteborg. Man har 16 kontor i Sverige, Danmark, Norge och England.