DET LÅNGSIKTIGA PERSPEKTIVET

Vivere Fastigheter har ett långsiktigt perspektiv för nyproduktion, ägande och förvaltande av fastigheter. Vårt mål är att bygga och förvalta trygga och attraktiva bostads- och lokalområden där hälsa och miljö står i fokus.

VI FÖRMEDLAR POSITIVA VÄRDEN FÖR STADEN OCH DE MÄNNISKOR SOM VERKAR OCH BOR I OMRÅDET

Vi har som mål att skapa långsiktiga relationer med nöjda kunder. Detta uppnår vi med genomtänkta förädlingar, renoveringar och byggnationer.
Långsiktiga ägare känner mer engagemang och ansvar för sina fastigheter och hyresgäster. Detta ger bättre underhållna fastigheter, mindre omsättning av hyresgäster och ett gott rykte.

ETT LÅNGSIKTIGT ENGAGEMANG FÖR INOMHUSMILJÖN

Människor tillbringar idag uppemot 90 % av sitt liv inomhus. Detta kräver ett långsiktigt engagemang för inomhusmiljön.

Vi har därför ett starkt fokus på att skapa en så hälsosam inomhusmiljö som möjligt i våra fastigheter och för våra hyresgäster. Under de första åren efter en nybyggnation eller renovering är halterna av lättflyktiga organiska ämnen (VOC) mycket stora i inomhusmiljön. Ämnena avtar med tiden men finns kvar under många år. Vid våra byggentreprenader gör vi våra materialval utifrån ett hälsomässigt och miljömässigt perspektiv för bästa möjliga inomhusmiljö.

HÖGKVALITATIVA VENTILATIONSLÖSNINGAR FÖRBÄTTRAR HÄLSAN HOS VÅRA HYRESGÄSTER

Vi arbetar aktivt med att skapa en bra och ren inomhusluft genom högkvalitativa ventilationslösningar. Genom att använda filterboxar tillsammans med ventilationsaggregat kan inomhusmiljön förbättras avsevärt. De filterboxar vi använder har sjukhusklassning och tar bort cirka 95 % av alla partiklar – såsom allergener, pollen, bakterier och damm – som finns i utomhusluften. Därför är våra hyresgäster piggare, friskare och mer produktiva.

All verksamhet har idag miljöpåverkan i någon omfattning. Detta kräver ett miljöarbete som har ett långsiktigt perspektiv och tar ett övergripande ansvar för miljön. Basen för vårt långsiktiga miljöarbete är fakta, erfarenhet och handgriplighet.

Vi har valt att aktivt arbeta med energiåtgången i inomhusmiljön genom energioptimeringar för att bl.a. bidra till en hållbarare utveckling. Som exempel kan nämnas att vi aktivt utför projekt med naturmaterial såsom hampa och lin som isolering, något som har fördelar avseende både inomhus- och utomhusmiljön. Några av fördelarna med hampa som isolering är att hampabetong binder koldioxid under härdningsprocessen och därmed är koldioxidpositivt. Hampa absorberar dessutom värme till skillnad från modern isolering. Hampabetongen fungerar som timret i ett timmerhus där den lagrade värmen återges och där luftfuktigheten inomhus är jämnare. Resultatet blir lägre uppvärmningskostnader och behagligare inomhusklimat.

Ladda ner vår PowerPoint-presentation (i PDF-format) för mer information!

ORGANISATION

Vivere Fastigheters ansvarsfullhet och flexibilitet är viktig för relationen till våra kunder. En decentraliserad organisation med engagerade medarbetare som tar väl hand om sina kunder och verkar för ömsesidigt lönande relationer är en av Vivere Fastigheters framgångsfaktorer.

ronnie

Namn: Ronnie Kilman
Titel: VD

Ronnie Kilman, byggingenjör SBR, är ägare och VD för Vivere Fastigheter och har arbetat med fastigheter sedan 2001 bl.a. som besiktningsman, kvalitets/kontrollansvarig, energiexpert och funktionskontrollant.

 

kenneth

Namn: Kenneth Larsson
Titel: Affärsutvecklare

Kenneth Larsson har varit affärsutvecklare hos Vivere Fastigheter sedan 2010. Kenneth ansvarar för fastighetsutveckling och lokaluthyrning.

Kenneth är företagsekonom och utbildad på Göteborgs Universitet.

 

ingvar

Namn: Ingvar Oskarsson
Titel: Fastighetsförvaltare

Ingvar har varit fastighetsförvaltare hos Vivere Fastigheter sedan 2010 och har tidigare varit verksam inom fastighetsförvaltning i drygt 35 år. Ingvar har erfarenhet av fastighetstyper inom alla sektorer (kommunal, statlig och privat förvaltning).

Ingvar är planarkitekt SAR och utbildad på Kungliga Tekniska Högskolan.

AFFÄRSIDÉ, VISION OCH MISSION

Vivere Fastigheter har ett långsiktigt perspektiv för nyproduktion av fastigheter. Syftet är att utveckla och bygga trygga och attraktiva bostäder och arbetsplatser, där kvalité, hälsa och miljö står i fokus. Läs mer om detta i Viveres hållbarhetsplan!

  • Vår affärsidé är att erbjuda kvalitativa, funktionella och hälsovänliga bostäder och arbetsplatser utöver det vanliga.
  • Vår vision är att utveckla och bygga bostäder och arbetsplatser med bästa möjliga kvalité och funktion,samt att ha de mest hälsovänliga och teknik- och miljöanpassade fastigheterna på marknaden.
  • Vår mission är att höja medvetenheten för hälsa, miljö och kvalité inom fastighetsbranschen.

SYSTERBOLAG

Vivere Fastigheter har ett nära samarbete med systerbolagen Frakka AB och Spirare Ventilation AB, som även de ägs av Ronnie Kilman, och i vilka Ronnie Kilman också är VD.

Att ha flera företag som är verksamma inom angränsande branschsegment, på detta vis, har många fördelar då det inte bara ger möjlighet att ta bredare grepp om olika uppdrag och nå ut till en bredare kundkrets, utan dessutom skapar en bredare kompetens och kunskapsbas, vilket gagnar kunder såväl som medarbetare i företagen.

Att verksamheterna är uppdelade på flera företag är ett resultat av att de vuxit fram vid olika tidpunkter och med olika syften. Det har sedan, av olika anledningar, visat sig vara mest fördelaktigt att låta företagen förbli separata systerföretag.

Frakka AB är ett fastighetskonsultföretag som hjälper kunder med rådgivning, upphandling, projektledning och/eller besiktning av olika typer av fastighetsentreprenader. Frakkas konsulter sysslar framför allt med stambyten, fasadrenoveringar, takrenoveringar och fönsterrenoveringar men kan även åta sig andra typer av uppdrag.

Frakkas verksamhetsområde är Stockholm med omnejd.

Läs mer på Frakkas hemsida frakka.se!

Spirare Ventilation AB arbetar med att förbättra ventilation och luftkvalitet inomhus. Detta görs genom att man genomför luftkvalitetsmätningar och OVK, samt projekterar, upphandlar och besiktar allt från självdragssystem till större ventilationsanläggningar. Dessutom är Spirare återförsäljare av marknadens kanske bästa luftrenare, från IQAir.

Konsulterna på Spirare är verksamma i Stockholm med omnejd.

Läs mer på Spirares hemsida spirare.se!

Leverantörer och samarbetspartners

Nedan finns länkar till våra leverantörer och samarbetspartners samlade, så att du som kund till Vivere ska kunna få en bild av vilka företag vi samarbetar med.

Ahlsell

Ahlsell är den ledande tekniska distributören av installationsprodukter, verktyg och maskiner, inom Norden.

 

Alviks lås AB

Alviks lås AB utför installationer i alla förekommande dörr- och fönstermiljöer samt dörrautomatik för bekväm passage i offentliga lokaler.

 

Beijer

Beijer Byggmaterial erbjuder ett totalt utbud av byggmaterial.

 

City Solfilm & Säkerhet AB

City Solfilm & Säkerhet AB tar fram och applicerar dekor, solfilm och säkerhetslösningar.

 

Dahl

Dahl är Sveriges ledande handelsföretag inom VVS och Mark&VA.

 

Rahms Hus- och Byggbesiktning

Rahms Hus- och Byggbesiktning utför oberoende entreprenadbesiktningar.

 

Ekonomikontoret J&J

Ekonomikontoret J&J erbjuder redovisning och andra ekonomitjänster.

 

Entral AB

Entral AB är ackrediterad tillverkare av ID06-system.

 

Ikkab

Ikkab – storskaliga elkonsulter inom industri, fastighet och infrastruktur.

 

IT-assistans

IT-assistans är specialiserad på leverans av tjänster och produkter inom drift, systemintegration och projektledning.

Miljöbud

Miljöbud levererar smått och stort i mijlömärkta transporter.

 

Ovk – Ventilation

Ovk – Ventilation erbjuder konsulttjänster inom ventilation (OVK-besiktningar, injustering m.m.).

 

Peter Sotare

Peter Sotare arbetar med sotning och ventilation i hela Storstockholm.

 

Proelco

Proelco AB utför projekteringsuppdrag inom El-och teleteknik.

 

Profilogen Bromma

Profilogen Bromma är en produktionsbyrå som hjälper företag att förstärka sin visuella kommunikation.

 

IQAir

IQAir tillverkar och säljer världens mest effektiva luftrenare.

 

RTK

RTK AB tillhandahåller produkter och tjänster som befrämjar en hälsovänlig elmiljö.

 

Seawork

Seawork AB levererar tjänster inom entreprenad och transport.

SEHED

SEHED Fasad AB är en komplett fasadentreprenör som erbjuder heltäckande fasadlösningar för alla typer av fastigheter.

 

Solna Högtrycksspolning

Solna Högtrycksspolning AB erbjuder avloppsrensning, underhåll, reparation och kontroll av avloppssystem på privata bostäder samt större eller mindre fastigheter.

 

Solna Röranalys AB

Solna Röranalys AB inspekterar, spolar och slamsuger rör, ledningar och kanaler.

 

Sonora Revision
Sonora Revision är en personlig revisionsbyrå och en långsiktig samarbetspartner.

 

Södra Eltjänst AB

Södra Eltjänst AB erbjuder konsultation, installation och service inom området El/Tele/Data.

 

Titania Bygg & VVS AB

Titania genomför nyproduktion av fastigheter både i egen regi och på entreprenad.

 

Ventilationsgrossisten

Ventilationsgrossisten är en komplett och fristående leverantör av ventilationsmaterial.

 

Wasa Vent

Wasa Vent AB erbjuder en komplett uppsättning tjänster inom ventilation.