Generellt om våra fastigheter

Vivere Fastigheter har både utvecklat och förvaltat flertalet kommersiella fastigheter, där hälsa, miljö och hållbarhet ständigt är i fokus. I ett led i att skapa hälsovänliga Viverehus har vi bland annat installerat solceller för elproduktion med en total toppeffekt om 85 kW på ca 560 kvm.

 

Stockholm Skogslandet 3

Om Stockholm Skogslandet 3

Skogslandet 3 är en bostadsfastighet i Fredhäll, där Vivere Fastigheter äger två sammanslagna bostadsrättslokaler belägna på Vitalisvägen 2 och Adlerbethsgatan 15.

Historik

 • Byggnaden uppfördes 1932.
 • Lokalerna var från byggåret fram till slutet av sjuttiotalet matbutik, därefter fungerade lokalerna som kontor och totalrenoverades 2005 för befintlig hyresgäst.

Planerade renoveringar

 • I enlighet med bostadsrättsföreningens underhållsplan

Befintliga hyresgäster

Idag västra Kungsholmens största montessoriförskola.

Lediga lokaler

Lokalerna är idag fullt uthyrda.

Övrigt

 • Lokalanpassningen som utfördes 2005 hade som mål att skapa en ny standard avseende inomhusmiljö.
 • Lokalerna har idag en av Sveriges bästa inomhusmiljöer avseende luftkvalité genom bl.a. extra filtrering av utomhuspartiklar i tilluften samt ytterligare luftrening inomhus.
 • De filterboxar som används har sjukhusklassning och tar bort cirka 95 % av alla partiklar – såsom allergener, pollen, bakterier och damm – som finns i utomhusluften. Luftrenarna inomhus tar bort 99,97% av alla partiklar ner till 0,0003 mm (0,3 µm) av alla partiklar såsom luftburna bakterier och virus.
 • Den goda inomhusmiljön gör barn och personal piggare, friskare och mer produktiva.
 • Dessutom finns väggmonterade luftrenare utrustade med kol- och HEPA filter (sjukhusklassade) i samtliga verksamhetsrum. Den mycket högkvalitativa renoveringen av lokalerna har skapat en lokal väl anpassad för verksamheten som bedrivs. Exempel på gjorda val: dörrhandtag i mässing med hänsyn till nickelallergiker, ljudabsorberande linoleummattor, högsta ljud och allergiklass på ljudabsorberande takplattor, hela elinstallationen är avskärmad (elsanerad), använda målarfärger valdes ut med tanke på hälsa- och miljö. Isolering i nya mellanväggar utfördes med linull. Utöver detta är samtliga kök även utrustade med vattenfilter. Den högkvalitativa inomhusluften har gjorts möjlig med utrustning från branschledande IQAir från Schweiz.

Stockholm Smälleklingan 3

Om Stockholm Smälleklingan 3

DENNA FASTIGHET ÄR SÅLD!

Stockholm Smälleklingan 3 är en industrifastighet belägen på Hardemogatan 3-11/Garphyttegränd 2 i Rågsved. Den uthyrningsbara lokalytan är idag 2 143 kvm.

Historik

 • Fastigheten Smälleklingan 3 köptes år 2010.
 • Stora investeringar och justeringar i ventilationssystemet utfördes i hela fastigheten, för att skapa bästa tänkbara inomhusklimat och samtidigt minska värmeförbrukningen.

 • Ombyggnationer utfördes för att bättre anpassa lokalerna till hyresgästernas behov och höja servicenivån och kundnyttan.
 • På yttertaket monterades moderna och effektiva solceller som omvandlade solenergi till elenergi, som sedan förbrukades i fastigheten. Överföringsförlusterna minskade i elnätet, då produktionen och konsumtionen av elenergin skedde på samma plats.
 • Solcellerna innebar en liten ekonomisk besparing för Vivere, men framförallt en stor miljövinst.

 • Hyresgästerna informerades och utbildades i hur de kunde minska sin egen energiförbrukning, vilket ytterligare stärkte relationen mellan Vivere och hyresgästerna.
 • Vivere bistod även organisationer i stadsdelen, som med kulturen som verktyg, framgångsrikt arbetade med integrationsfrågor i det socialt segregerade området.

Österåker Runö 7:93

Om Österåker Runö 7:93

DENNA FASTIGHET ÄR SÅLD!

Österåker Runö 7:93, även kallad Hälsans hus, är en kontorsfastighet belägen på Sågvägen 4 i centrala Åkersberga.

Historik

 • Runö 7:93 köptes år 2010 med ambitionen att fastigheten efter renoveringen skulle bli ett Hälsans Hus.

 • Stora investeringar och justeringar i ventilationssystemet utfördes i hela fastigheten.
 • Isoleringen byttes ut till hälsovänliga material för att skapa bästa tänkbara inomhusklimat och samtidigt minska värmeförbrukningen.
 • Ombyggnationer och renoveringar utfördes för att bättre anpassa lokalerna till hyresgästernas behov och höja servicenivån och kundnyttan.
 • Hela fastigheten handikappanpassades och en hiss installerades.

 • Hela fastigheten handikappanpassades och en hiss installerades.Solceller samt ett modernt och effektivt ventilationssystem med värmeåtervinning installerades, som en del av målsättningen att göra fastigheten koldioxidneutral.
 • Hyresgästerna var alla verksamma inom träning, rehabilitering och friskvård.