AKTUELLA PROJEKT

Stora Timrarön

VACKER SKÄRGÅRDSÖ MED ALLA BEKVÄMLIGHETER

Stora Timrarön är en naturskön plats omgivet av vackert hav. På denna idylliska, bilfria ö erbjuder Vivere Fastigheter byggklara tomter i absoluta topplägen med maximalt antal soltimmar och utsikt högt över havet runt ön.

Stora Timrarön ligger nordost om Åkersberga och är den till ytan största ön i Furusundsleden. På ön finns sandstränder, klippbad, natursköna skogar och mycket mer. Från centrala Stockholm tar det drygt 60 minuter att åka till Stora Timrarön. Det går färjetrafik till och från ön nästan hela året.

Generell information om ön

El
20 Amperes abonnemang (EON): 3 840 kr/år + förbrukning.

Vatten
2 310 kr/år enligt lägsta förbrukningen. Betalas till Roslagsvatten/Timrarö VA Ekonomisk förening.

Avlopp
Fast årsavgift på 2 736 kr/år (baserat på senaste fakturan). Betalas till Timrarö VA Ekonomisk förening.

Sophämtning
Grundavgift: 1 200 kr/år + 1 316 till 2 500 kr/år i hämtningsavgift. Ombesörjs av Roslagsvatten.

Internet
Trådlös fiber (+100 Mbit/s) är under projektering. Fiberkabel är draget ut till ön och bygglovsprocess inväntas för mast och möjlighet till fiberhastighet genom luften. Det hela förväntas bli klart 2018.

Försäkring
Kontakta ditt försäkringsbolag för information.

Bryggplats
Fast årlig arrendeavgift för bryggplats på ön: 3 000 kr/år (baserat på senaste avtalet).

Färja
2016 startade Waxholmsbolaget att trafikera den nybyggda Waxholmsbryggan, Timrarö Östra. För 2017 trafikeras Timrarö Östra från 13 april till ca 10 december. Färjetrafiken för 2017 hittar ni i tabell 24A, 24B09A och 09B. Läs mer på www.waxholmsbolaget.se.

Transport vintertid?
Vintertid (och även övriga tider på året) finns ytterligare två alternativa transportmöjligheter:

 • Helikopter med arlandahelicopter.se
  • Upphämtning på Svinningevägen 6 i Åkersberga
  • 3 till 4 personer
  • Måndag, tisdag och fredag (då dom har turer till skärgården): 3 000 kr + 6 % moms för enkel väg
  • Övriga dagar: 5 000 kr + 6 % moms för enkel väg
 • Svävare med www.trafiklinjer.se
  • Svävaren utgår från Djurö och vi har tidigare betalat mellan 3 500 till 5 000 kr + moms lite beroende på hur länge vi har uppehållit svävaren.

Hyra båt
Det går till exempel att hyra båtar via (Dyviks Marina, www.dyvik.se). Exempel: ”För vår lilla båt (Buster L) betalar vi 5 550 kr för sommarbåtplats sedan tillkommer vinterförvaring utan motorservice och lagring inomhus 6 000 kr. Motorservice drygt 4 500 kr.”

Matleveranser
MatHem.se levererar mat till Stockholms Skärgård. Priset för en skärgårdsleverans är 295 kronor och levereras till Waxholmsbryggan nedanför tomterna.

TILL SALU JUST NU!

Följande tomter finns för närvarande ute till försäljning:

Tomterna på Södra bergsvägen ligger på den så kallade ”Gräddhyllan” med en vidunderlig utsikt över havet runt Stora Timrarön, samt solläge från morgon till kväll! Tomten på Myrstacksvägen ligger även den mycket vackert.

I tomtpriserna ingår alla anslutningsavgifter för el, vatten, avlopp och bryggplats. Alla tomterna är byggfärdiga. Antingen bygger ni själva eller så kan Vivere Fastigheter göra det åt er. Om Vivere bygger så beräknas entreprenaden ligga mellan 5 och 10 MSEK, beroende på antal byggnader samt utförande.

Ritningar

Situationsplan Stora Timrarön

Riddersvik

VIVERE BYGGER TRÄDGÅRDSSTAD

Efter att ha vunnit en markanvisningstävling har Vivere Fastigheter tilldelats mark i det gamla trädskoleområdet i Riddersvik, Hässelby, där det nu kommer att byggas cirka 550 bostäder i en modern version av trädgårdsstaden. Det vinnande bidraget har tagits fram tillsammans med White arkitekter och bidrar till en aktiv och hållbar livsstil som ska inspirera till resurssmarthet.

EKOLOGISKT HÅLLBART

Fokus i markanvisningstävlingen har varit utformning, arkitektur, gestaltning och energihushållning. Trädgårdsstaden som koncept, där livet intill naturen är det centrala, har varit den inspirerande utgångspunkten i Vivere och Whites förslag.

Genom miljösmarta lösningar och val av miljövänliga byggmaterial, som trä, samt genom att ge de boende goda odlingsmöjligheter så ser vi till att bygga ett ekologiskt hållbart bostadsområde.

INTRESSANT ARKITEKTUR

Viveres förslag i markanvisningstävlingen utgörs av fyra olika byggnadskaraktärer som innehåller relevanta typologier för området med mangårdsbyggnaden, flygeln, ladan och grindstugan. Valet av trä återkopplar till platsen och till de många historiska byggnaderna kring Riddersviks gård. De flesta bostäderna får också en nyttoträdgård med odlingar och fruktträd.

WOODEN IT BE NICE

WOODEN IT BE NICE

Våren 2016 deltog Vivere Fastigheter i en markanvisningstävling för Hagby Äng och Kullar i Åkersberga, Österåker. Tillsammans med White Arkitekter skapade vi stadsmässiga hyresrätter i massivträ (Vivere vann poängtävlingen, men en annan aktör betalade ett högre pris (BTA) för marken och vann därmed markanvisningen).

Vi vill skapa ett avtryck från vår tid både avseende planering, gestaltning och materialval. Genom en tydlig gatustruktur skapar vi ett ramverk för kvartersbebyggelsen som är grunden för en stadsmässig miljö. Där gatorna möts skapas torgytor som blir områdets naturliga mötesplatser. Här finns det möjlighet till lokaler i flera av husen som vetter mot torget.

Mot vägen placeras bostädernas och entréplanets uteplatser, vilket skapar en ökad trygghet för de som rör sig längs det planerade gång- och cykelstråket. Genom att dela upp kvarterstrukturen i mindre delar får vi en småskalighet i området. Varje kvarter innehåller en variation av husvolymer. Våningsantalet varierar mellan tre, fyra och fem våningar. För att ytterligare skapa variation längs med de stadsmässiga gatorna särskiljs kvarteren från varandra med nyansskillnad i färgsättning och detaljutformning i fasaderna.

De små intima bostadsgårdarna skapar gemenskap för de boende. Gårdarna ges olika karaktär beroende på vad de angränsar till; skogen, ängen, vägen.

Områdets gemensamma mötesplatser som torget och aktivitetsytorna skapar en social hållbarhet. Vid bostädernas huvudentré ligger tvättstuga som levandegör gaturummet där det inte ligger lokaler samt skapar naturliga möten bland de boende. Alla hus i den nya stadsdelen uppförs i massivträ. Trä återkopplar till vår historia och är ett hållbart, lokalt byggnadsmaterial. Gröna tak och gårdar. Till detta vill vi lägga en aktiv och hållbar livsstil som inspirerar till resurssmarthet. Vi skapar goda möjligheter för att ha cykeln och kollektivtrafiken som främsta transportsätt. Husen uppfyller Miljöbyggnad Silver. Solceller på de högre husens tak, samt bergvärme ger en hög grad av självförsörjning.