AKTUELLA PROJEKT

Stora Timrarön

VACKER SKÄRGÅRDSÖ MED ALLA BEKVÄMLIGHETER

Stora Timrarön är en naturskön plats omgivet av vackert hav. I denna idylliska, bilfria ö erbjuder Vivere Fastigheter moderna hus med alla tänkbara bekvämligheter: fast tele och internet via fiber, kommunalt dricksvatten och avlopp samt full mobiltäckning.

Stora Timrarön ligger nordost om Åkersberga och är den till ytan största ön i Furusundsleden. På ön finns sandstränder, klippbad, natursköna skogar och mycket mer. Från centrala Stockholm tar det drygt 60 minuter att åka till Stora Timrarön. Det går färjetrafik till och från ön nästan hela året.

MODERNA ARKITEKTRITADE HUS

Samtliga hus som Vivere Fastigheter säljer på den vackra ön Stora Timrarön är moderna, miljövänliga, trähus med stora terrasser och bryggplatser. Husen är arkitektritade i stilfull och funktionell design (se bildspelet ovan).

Kontakta oss för mer information på 08-22 33 90 eller via vår kontaktsida.

Generell information om ön och husen

El
20 Amperes abonnemang (EON): 3 840 kr/år + förbrukning.

Vatten
2 310 kr/år enligt lägsta förbrukningen. Betalas till Roslagsvatten/Timrarö VA Ekonomisk förening.

Avlopp
Fast årsavgift på 2 736 kr/år (baserat på senaste fakturan). Betalas till Timrarö VA Ekonomisk förening.

Sophämtning
Grundavgift: 1 200 kr/år + 1 316 till 2 500 kr/år i hämtningsavgift. Ombesörjs av Roslagsvatten.

Internet
Trådlös fiber är under projektering. Fiber är draget ut till ön och bygglovsprocess inväntas för mast och möjlighet till fiberhastighet genom luften.

Försäkring
Kontakta ditt försäkringsbolag för information.

Bryggplats
Fast årlig arrendeavgift för bryggplats på ön: 3 000 kr/år (baserat på senaste avtalet).

Färja
2016 startade Waxholmsbolaget att trafikera den nybyggda Waxholmsbryggan, Timrarö Östra. Färjetrafiken för 2016 hittar ni i tabell 24A (Se tidtabellen 24A för färjor sommaren 2016) och 24B (Se tidtabell 24B för färjor sommaren 2016).
För 2017 trafikeras Timrarö Östra från 13 april till ca 10 december, tidtabeller läggs upp från mitten av mars. Läs mer på www.waxholmsbolaget.se.

Hyra båt
För vår lilla båt (Buster L) betalar vi 5 550 kr för sommarbåtplats sedan tillkommer vinterförvaring utan motorservice och lagring inomhus 6 000 kr. Motorservice drygt 4 500 kr. Dyviks Marina, www.dyvik.se.

Matleveranser
MatHem.se levererar mat till Stockholms Skärgård. Priset för en skärgårdsleverans är 295 kronor och levereras till Waxholmsbryggan nedanför tomterna.

TILL SALU JUST NU!

Just nu finns fem inflyttningsklara, moderna skärgårdshus för fritids- eller permanentboende i bra läge med havskontakt till salu:

  • Dalkarlsvägen 4 (Timrarön 1:110) Pris: 4 295 000 kr
  • Dalkarlsvägen 6 (Timrarön 1:111) Pris: 4 295 000 kr
  • Timrarövägen 25 (Timrarön 1:113) Pris: 4 295 000 kr
  • Timrarövägen 27 (Timrarön 1:83) Pris: 4 495 000 kr
  • Timrarövägen 29 (Timrarön 1:112) Pris: 4 495 000 kr

Husen är identiska, men ett av dem är spegelvänt.

Läs mer om husen och kontakta mäklaren via Hemnet.

Ritningar med mera

Diverse Ritningar
Köksritning
Landskaps- och växtbeskrivning
Situationsplan

Riddersvik

VIVERE BYGGER TRÄDGÅRDSSTAD

Efter att ha vunnit en markanvisningstävling har Vivere Fastigheter tilldelats mark i det gamla trädskoleområdet i Riddersvik, Hässelby, där det nu kommer att byggas över 400 bostäder i en modern version av trädgårdsstaden. Det vinnande bidraget har tagits fram tillsammans med White arkitekter och bidrar till en aktiv och hållbar livsstil som ska inspirera till resurssmarthet.

EKOLOGISKT HÅLLBART

Fokus i markanvisningstävlingen har varit utformning, arkitektur, gestaltning och energihushållning. Trädgårdsstaden som koncept, där livet intill naturen är det centrala, har varit den inspirerande utgångspunkten i Vivere och Whites förslag.

Genom miljösmarta lösningar och val av miljövänliga byggmaterial, som trä, samt genom att ge de boende goda odlingsmöjligheter så ser vi till att bygga ett ekologiskt hållbart bostadsområde.

INTRESSANT ARKITEKTUR

Viveres och Whites (läs mer om White på deras hemsida: www.white.se) förslag i markanvisningstävlingen utgörs av fyra olika byggnadskaraktärer som innehåller relevanta typologier för området med mangårdsbyggnaden, flygeln, ladan och grindstugan. Valet av trä återkopplar till platsen och till de många historiska byggnaderna kring Riddersviks gård. De flesta bostäderna får också en nyttoträdgård med odlingar och fruktträd.

Kontakta oss eller White Arkitekter för mer information

Vivere: 0708 -12 22 11, info@vivere.se eller vår kontaktsida.

Fredrik Fernek, ansvarig arkitekt, White Arkitekter AB: 08 – 402 26 71.

Intressanta Länkar

www.white.se

Artikel i DN om Trädskolan i Riddersvik

Artikel i Hässelby Tidning om Viveres nybyggnation i Riddersvik

Artikel i Hässelby Tidning om Riddersvik och planerna på utbyggnad

WOODEN IT BE NICE

WOODEN IT BE NICE

Våren 2016 deltog Vivere Fastigheter i en markanvisningstävling för Hagby Äng och Kullar i Åkersberga, Österåker. Tillsammans med White Arkitekter skapade vi stadsmässiga hyresrätter i massivträ (Vivere vann poängtävlingen, men en annan aktör betalade ett högre pris (BTA) för marken och vann därmed markanvisningen).

Vi vill skapa ett avtryck från vår tid både avseende planering, gestaltning och materialval. Genom en tydlig gatustruktur skapar vi ett ramverk för kvartersbebyggelsen som är grunden för en stadsmässig miljö. Där gatorna möts skapas torgytor som blir områdets naturliga mötesplatser. Här finns det möjlighet till lokaler i flera av husen som vetter mot torget.

Mot vägen placeras bostädernas och entréplanets uteplatser, vilket skapar en ökad trygghet för de som rör sig längs det planerade gång- och cykelstråket. Genom att dela upp kvarterstrukturen i mindre delar får vi en småskalighet i området. Varje kvarter innehåller en variation av husvolymer. Våningsantalet varierar mellan tre, fyra och fem våningar. För att ytterligare skapa variation längs med de stadsmässiga gatorna särskiljs kvarteren från varandra med nyansskillnad i färgsättning och detaljutformning i fasaderna.

De små intima bostadsgårdarna skapar gemenskap för de boende. Gårdarna ges olika karaktär beroende på vad de angränsar till; skogen, ängen, vägen.

Områdets gemensamma mötesplatser som torget och aktivitetsytorna skapar en social hållbarhet. Vid bostädernas huvudentré ligger tvättstuga som levandegör gaturummet där det inte ligger lokaler samt skapar naturliga möten bland de boende. Alla hus i den nya stadsdelen uppförs i massivträ. Trä återkopplar till vår historia och är ett hållbart, lokalt byggnadsmaterial. Gröna tak och gårdar. Till detta vill vi lägga en aktiv och hållbar livsstil som inspirerar till resurssmarthet. Vi skapar goda möjligheter för att ha cykeln och kollektivtrafiken som främsta transportsätt. Husen uppfyller Miljöbyggnad Silver. Solceller på de högre husens tak, samt bergvärme ger en hög grad av självförsörjning.