Riddersvik

VIVERE BYGGER TRÄDGÅRDSSTAD

Efter att ha vunnit en markanvisningstävling har Vivere tilldelats mark i det gamla trädskoleområdet i Riddersvik, Hässelby, där det nu kommer att byggas cirka 700 bostäder i en modern version av trädgårdsstaden. Viveres vinnande bidrag har tagits fram tillsammans med White arkitekter och uppmuntrar till en aktiv och hållbar livsstil.

EKOLOGISKT HÅLLBART

Fokus i markanvisningstävlingen har varit utformning, arkitektur, gestaltning och energihushållning. Trädgårdsstaden som koncept, där livet intill naturen är det centrala, har varit den inspirerande utgångspunkten i Vivere och Whites förslag.

Genom miljösmarta lösningar, som solceller på taken, och val av miljövänliga byggmaterial samt genom att ge de boende goda odlingsmöjligheter så bygger vi ett ekologiskt hållbart bostadsområde.

Återvinning

Bottentömmande kärl anläggs vid tre lägen med max 50 meter till flerbostadshusens entréer och max 75 meter till småhusens entréer. Miljörum anläggs tillgängligt i flerbostadshusens entréplan med max 100 meter till samtliga entréer.

Dagvatten

Dagvatten från kvarteret fördröjs lokalt på gården i växtbäddar. Genom höjdsättning och linjeavvattning säkerställs att vattnet leds ut i planteringsytorna och kan därefter brädda till dagvattennätet. Denna princip gäller även på förgårdsmarken. Vidare utredning får visa på behovet av eventuella underjordiska magasin.

Lokalt förankrad och socialt hållbar arkitektur

Vivere kommer att bygga 4 olika typer av byggnader: mangårdsbyggnader, flyglar, grindstugor och annex, som tillsammans utgör relevanta typologier för området. Valet av trä återkopplar till platsen och till de många historiska byggnaderna kring Riddersviks gård.

Fasadernas obehandlade träpaneler, socklarna i rött tegel och de rombformade takplattorna återkommer i alla hus och utgör ett samlande grepp på gestaltningen.

Privata och gemensamma gårdar

Mot de allmänna gatorna får bostäderna en tydligt markerad förgårdsmark bestående av en låg tegelmur med ett frodigt buskage. Här kan de boende göra sina egna avtryck med planteringar, utemöbler, cykelförvaring och/eller annan förvaring om behov finns.

Kvarterets gemensamma gårdar erbjuder och uppmuntrar till många aktiviteter. För att uppmuntra till vistelse är promenadstråken och planteringarna placerade mellan de privata uteplatserna och de gemensamma gårdsrummen. De senare blir därmed något insynsskyddade. Mitten av gården blir en samlande plats med mycket grönska, samt med god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Här finns både långbord och grillplats (under en pergola) samt redskap för lek och rörelse. Husens placering skapar läplatser oavsett vindriktning och lägre bebyggelse mot söder gör att solen letar sig ner på gården hela dagen.

För gående och personer med funktionsnedsättning finns många genomgångar i bebyggelsen, vilket möjliggör flertalet entréer till gården från gatan. Gården kan även nås med bil.

I största möjliga mån har grönskan fått ta plats på gården. Vegetationen är artrik och varierad i blomning och bladverk. En stor del föreslås vara ätbar, som exempelvis bärbuskar och aronia, samt träd med äpplen, plommon och körsbär.

Jämställdhet och mångfald

En blandning av boendetyperna radhus, parhus och flerbostadshus skapar en mångfald inom kvarteret. Gårdarna skapas för att erbjuda aktiviteter för både barn, vuxna, äldre och personer med olika typer av funktionsnedsättning.

För personer med fysisk funktionsnedsättning används förstärkande färger för att tydligt visa på promenadstråk. Framkomliga vägar skapas för personer i rullstol och andra färdmedel. För personer som föredrar eller har behov av mer stillsamhet, finns mer privata platser på gården som förstärks med vackra planteringar och frodande grönska. På en annan del av gården finns inkluderande utrustning för både bollspel samt klätter- och rutschställningar. Här finns något för alla.

Trygghet

Genom att vända entréer och förgårdsmark mot gaturummen, ökar den upplevda tryggheten på de allmänna promenadstråken. Det är viktigt att alla, oavsett kön, känner sig trygga när de promenerar i området, även på kvällstid. Här finns rikligt med belysning, både längs de privata gatorna, men även inne i kvarteret och på den gemensamma gården.

Tillgänglighet och parkering

Gården är som tidigare nämnts tillgänglig från flera håll, även med bil. Samtliga portar till bostäder kan nås med bil. Flerbostadshusen har entréer mot både gård och gata samt mot parkeringsgaraget.

Parkering tillhandahålls, förutom i garagen under flerbostadshusen, även längs med kvartersgatorna. Utöver parkeringsgaragets handikapplatser ordnas lägen för handikapparkering på gården.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OCH INTRESSEANMÄLAN

Vi nås enklast via telefon: 0708 -12 22 11, e-post: info@vivere.se eller vår kontaktsida.

Läs mer…

Riddersvik.se – på denna sida hittar du all information som du behöver angående Riddersvik

Information om Riddersvik på Stockholm stads hemsida

Läs mer om Kvarter 8 (PDF)

Stora Timrarön

VACKER SKÄRGÅRDSÖ MED ALLA BEKVÄMLIGHETER

Stora Timrarön är en naturskön plats omgivet av vackert hav. På denna idyllisk, bilfria ö har Vivere byggt och sålt ett stort antal fritidshus samt tomter i absoluta topplägen med maximalt antal soltimmar och utsikt högt över havet runt ön.

De hus som byggts och sålts har uppförts i miljö- och hälsovänliga material, enligt ritningar framtagna av arkitekt för att anpassa husen till öns profil och naturliga förutsättningar. Husen försågs med alla fastlandsbekvämligheter, vilket bland annat innebar att Vivere fick sätta upp fungerande vatten och avloppsledningar samt trådlös Internet på ön.

Den största svårigheten med detta projekt, förutom avsaknaden av någon egentlig infrastruktur, var att det inte finns någon förbindelse mellan ön och fastlandet, vilket försvårade logistiken en del.

Stora Timrarön ligger nordost om Åkersberga och är den till ytan största ön i Furusundsleden. På ön finns sandstränder, klippbad, natursköna skogar och mycket mer. Från centrala Stockholm tar det drygt 60 minuter att åka till Stora Timrarön. Det går färjetrafik till och från ön nästan hela året.

Generell information om ön

El
20 Amperes abonnemang (EON): 3 840 kr/år + förbrukning.

Vatten
2 310 kr/år enligt lägsta förbrukningen. Betalas till Roslagsvatten/Timrarö VA Ekonomisk förening.

Avlopp
Fast årsavgift på 2 736 kr/år (baserat på senaste fakturan). Betalas till Timrarö VA Ekonomisk förening.

Sophämtning
Grundavgift: 1 200 kr/år + 1 316 till 2 500 kr/år i hämtningsavgift. Ombesörjs av Roslagsvatten.

Internet
Markbunden och trådlös fiber (+100 Mbit/s) är under projektering. Fiberkabel är draget ut till ön och bygglovsprocess pågår för mast och möjlighet till fiberhastighet genom luften. Bygglovsprocessen förväntas bli klar under 2018.

Färja

Waxholmsbolaget trafikerar Stora Timrarön (Stora Timrarö Östra) året runt.

Transport vintertid?
Vintertid (och även övriga tider på året) finns ytterligare två alternativa transportmöjligheter:

 • Helikopter med arlandahelicopter.se
  • Upphämtning på Svinningevägen 6 i Åkersberga
  • 3 till 4 personer
  • Måndag, tisdag och fredag (då dom har turer till skärgården): 3 000 kr + 6 % moms för enkel väg
  • Övriga dagar: 5 000 kr + 6 % moms för enkel väg
 • Svävare med www.trafiklinjer.se
  • Svävaren startar från Djurö och vi har tidigare betalat mellan 3 500 och 5 000 kr + moms lite beroende på hur länge vi har uppehållit svävaren.

Matleveranser
MatHem.se levererar mat till Stockholms Skärgård. Priset för en skärgårdsleverans är 295 kronor och levereras till Waxholmsbryggan.

Neptunus 32

Invändig totalentreprenad av 60 lägenheter samt verksamhetslokaler och garage på Östermalm

I fastigheten Neptunus 32 på Grevgatan 36–38, Östermalm, Stockholm har Vivere utfört en totalentreprenad inkluderat komplett byte av el, VVS, ytskikt, garageplan, innergård, hiss och fönster. Fastigheten innehåller 60 lägenheter samt två stycken verksamhetslokaler och ett garage i två plan. I totalentreprenaden ingick, förutom stambytet, även hiss- och elinstallationer, byte av undercentral, renovering av ventilationskanaler, nya takfläktar, fönsterbyte och balkongrenovering samt totalrenovering av alla lägenheter.

Garaget totalrenoverades och försågs med laddningsstationer för elbilar.

Under projektets gång var alla boende evakuerade men de två företagen som är verksamma i fastigheten bedrev sina verksamheter under hela entreprenaden.

Projektet startade 2018 och sslutfördes 2019.

Logistik och kommunikation

Det som gjorde detta projekt extra komplicerat var fastighetens centrala läge, på en trång gata mitt i det trafiktäta Östermalm. Detta innebar en stor utmaning och krävde all den logistiska kompetens som Vivere genom sina många stambyten förvärvat.

Vivere upprättade ett lokalkontor i fastigheten för att förenkla processen och ge bättre service till alla inblandade i projektet.

Hållbart perspektiv och långvariga relationer

Beställare av entreprenaden var Wallfast. För att uppnå ett så bra resultat som möjligt upprätthölls ett nära samarbete mellan Vivere och Wallfast, där bland annat en noggrann kvalitets- och miljöplan upprättades. Vi på Vivere strävar alltid efter hållbara lösningar och långvariga relationer till kunder och samarbetspartners. Vi är därför mycket nöjda med möjligheten till det långtgående samarbete med Wallfast och hoppas på att få möjlighet att förlänga det långt in i framtiden.

Intressanta länkar

www.wallfast.com

Brf Ritaren 22

Stambyte, dörr och fönsterbyte av 124 lägenheter i Rotebro

Hos Brf Ritaren 22, på Kung Hans väg i Rotebro, Sollentuna, har Vivere utfört ett stambyte samt bytt dörrar och fönster för 124 lägenheter. Bytet av stammarna och bytet av fönster och dörrar utfördes parallellt under projektet vilket sparade tid och resurser. Rör och stammar till såväl kök som badrum byttes ut, vilket innebär att samtliga badrum och kök har rivits och återställts, varefter de boende har haft möjlighet att få nya och förbättrade kök och badrum.

Stambytet samt dörr- och fönsterbytena startades 2016 och blev klara 2018. Husen i Brf Ritaren 22 är byggda 1976.

Tillval

Innan och under stambytet hade de boende möjlighet att välja nya inredningar till sina kök och badrum. En del valde att inhandla helt egna inredningsdetaljer, som Vivere sedan monterade upp. I de flesta fallen så har de boende dock valt de tillval (alternativa inredningsdetaljer) som Vivere erbjudit, eller så har man nöjt sig med det moderna och fräscha standardutbud av inredningsdetaljer som Vivere tillhandahåller alla boende efter utförda stambyten.

Flera kommunikationsvägar

Inför alla större händelser under stam-, dörr- och fönsterbytet så har Vivere informerat de boende via mail, utskick, brev och uppsatta informationsblad. Dessutom använder sig Vivere av Taloinfo för att ytterligare försäkra sig om att alla boende får tillgång till nödvändig information. Till Taloinfo kan de boende under Viveres projekt logga in när som helst och ta del av alla detaljer runt de pågående renoveringarna.

Läs mer om Taloinfo.

Vendelsöhill

Vendelsöhill – hållbara bostäder i det gröna

På Vendelsö i Haninge har Vivere förvärvat cirka 82 000 kvadratmeter mark. Här ska vi uppföra ett stort antal lägenheter i varierande former av hustyp (loftgångshus, höghus och lamellhus), upplåtelseform och storlek, vilket borgar för social variation och hållbarhet. Materialval är trä och puts för att anknyta till omgivningen samt Tyresta nationalpark och naturreservat.

Vendelsömalms centrum, omkringliggande skolor och andra verksamheter nås med både cykel, gång och buss.

Vi skapar möten mellan människor

Bostäderna ska uppfylla olika behov för äldre, personer med funktionsnedsättning, barnfamiljer och studenter/unga vuxna. Genom att våga utmana och tänka nytt vill vi vara med och skapa ett innovativt, stilrent och trendigt bostadskvarter där människor vill bo och stanna. Här ska studenten kunna flytta in och senare ha möjlighet att flytta ihop med sin partner och bilda familj. Här ska den äldre damen som sålt sitt hus kunna bo och möta den yngre generationen på gården. Utemiljöerna ger en känsla av både lugn och harmoni, men även fysisk aktivitet. Här ska alla kunna njuta av liv och rörelse i den gröna frodande växtligheten!

Klimatsmart byggande

Förslaget innebär ett antal huskroppar i 8 plan placerade längs med mot Vendelsömalmsvägen för att minska buller, ett höghus samt ett antal lamellhus i trä.

Vi vill göra skillnad

Vi har ett långsiktigt perspektiv och utgår från att alla investeringar och projekt skall vara socialt, ekologisk och ekonomiskt hållbara. Vi har investerat i fastigheter i socialt utsatta områden och stöttat organisationer som arbetat med sociala frågor för ungdomar i närområdet, vilket är viktigt för att bidra till en ökad integration, delaktighet och mångfald. Här skapar vi lokala samarbeten och erbjuder ungdomar praktikplatser och sommarjobb under byggtiden.

Brf Tärnan 2

Stambyte, dränering och OVK för 42 radhuslägenheter i Sollentuna

Hos Brf Tärnan 2, på Bagarbyvägen 17, Sollentuna, har Vivere dränerat, utfört ett stambyte och OVK (obligatorisk ventilationskontroll) som omfattar 42 radhuslägenheter. Dräneringen, OVK:n och stambytet utfördes samtidigt och blev klara 2015.

Stambyte

Under stambytet så byttes fastighetens rör och stammar för både kall- och varmvatten, avfall och radiatorer. Man utförde även asbestsanering i samband med bytet.

Vid badrumsrenoveringarna som skedde i samband med stambytet så installerade Vivere handdukstorkar, spotlights och värmegolv, för att öka komforten för de boende.

Som vanligt erbjöds de boende ett standardutbud av badrumsdetaljer med möjlighet till tillval och frånval (välja bort detaljer i badrummet som man inte behöver). Kostnaden för badrumsrenoveringarna reglerades efter vilka tillval/frånval som de enskilda boende valt.

Dränering

Då Viveres hantverkare upptäckte att radhusen saknade dränering så föreslogs det för kunden att en dränering skulle utföras på samtliga hus i samband med markarbetena vid stambytet. Föreningen godtog förslaget och dräneringen gjordes enligt överenskommen plan.

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utfördes av Vivere i samband med renoveringarna och asbestsaneringarna för att se till att inomhusluften höll fullgod kvalitet efter utfört arbete. Att Vivere har OVK-kompetens ”in-house” gör att boende i de fastigheter i vilka Vivere utför arbeten kan känna sig trygga med att även den del av välmågan som är beroende av luftens kvalitet tillgodoses.

Brf Hållsätra

Takrenovering, rabatter och uteplats hos Brf Hållsätra

Hos Brf Hållsätra, på Hållsätrabacken 36, i Sätra, har Frakka tidigare utfört ett stambyte, vilket ägde rum 2011. Till vår stora glädje var kunden så nöjd att man valde att anlita oss igen då man behövde renovera fastighetens tak sex år senare, vilket kan ses som ett utslag av Frakkas strävan efter att skapa långsiktiga och kvalitativa samarbeten med våra kunder.

Takrenoveringen, liksom det tidigare stambytet, omfattade 46 lägenheter och blev klart 2017. Förutom takrenoveringen, som även inkluderade ny avluftning, injustering av ventilation och påkoppling av nya stuprör för dagvatten, så anlades för trevnadens skull rabatter och en ny uteplats på innegården.

Uteplatsen försågs med smakfullt sammanfogade stenplattor samt två stycken betonggjutna grillar, vilket bäddar för komfort såväl som för säkerhet då boende i närheten ställer till med festligheter under ljusa sommarkvällar och vid andra tillfällen.

WOODEN IT BE NICE

WOODEN IT BE NICE

Våren 2016 deltog Vivere Fastigheter i en markanvisningstävling för Hagby Äng och Kullar i Åkersberga, Österåker. Tillsammans med White Arkitekter skapade vi stadsmässiga hyresrätter i massivträ (Vivere vann poängtävlingen, men en annan aktör betalade ett högre pris (BTA) för marken och vann därmed markanvisningen).

Vi vill skapa ett avtryck från vår tid både avseende planering, gestaltning och materialval. Genom en tydlig gatustruktur skapar vi ett ramverk för kvartersbebyggelsen som är grunden för en stadsmässig miljö. Där gatorna möts skapas torgytor som blir områdets naturliga mötesplatser. Här finns det möjlighet till lokaler i flera av husen som vetter mot torget.

Mot vägen placeras bostädernas och entréplanets uteplatser, vilket skapar en ökad trygghet för de som rör sig längs det planerade gång- och cykelstråket. Genom att dela upp kvarterstrukturen i mindre delar får vi en småskalighet i området. Varje kvarter innehåller en variation av husvolymer. Våningsantalet varierar mellan tre, fyra och fem våningar. För att ytterligare skapa variation längs med de stadsmässiga gatorna särskiljs kvarteren från varandra med nyansskillnad i färgsättning och detaljutformning i fasaderna.

De små intima bostadsgårdarna skapar gemenskap för de boende. Gårdarna ges olika karaktär beroende på vad de angränsar till; skogen, ängen, vägen.

Områdets gemensamma mötesplatser som torget och aktivitetsytorna skapar en social hållbarhet. Vid bostädernas huvudentré ligger tvättstuga som levandegör gaturummet där det inte ligger lokaler samt skapar naturliga möten bland de boende. Alla hus i den nya stadsdelen uppförs i massivträ. Trä återkopplar till vår historia och är ett hållbart, lokalt byggnadsmaterial. Gröna tak och gårdar. Till detta vill vi lägga en aktiv och hållbar livsstil som inspirerar till resurssmarthet. Vi skapar goda möjligheter för att ha cykeln och kollektivtrafiken som främsta transportsätt. Husen uppfyller Miljöbyggnad Silver. Solceller på de högre husens tak, samt bergvärme ger en hög grad av självförsörjning.

Wood in Wood out

Wood in Wood out

Under sommaren 2017 lämnade Vivere in förslaget ”Wood in Wood out” till en markanvisningstävling för Väsjö torg, i Sollentuna. Förslaget innefattar 84 bostäder och en förskola, fördelade på 11 byggnader av olika snitt, pittoreskt placerade nedanför Väsjöbacken. Grundtanken bakom förslaget är att inspirera de boende till en aktiv och hållbar livsstil med både närhet till natur och stad samt med möjlighet till långtgående självförsörjning. Vi har även varit noga med att bostadsområdet i sig ska vara både miljömässigt och socialt hållbart med miljösmarta lösningar och hållbara material samt intressant arkitektur med blandade boendeformer och trivselskapande gemensamhetsutrymmen.

Det framtagna förslaget är frukten av ytterligare ett lyckat samarbete mellan Vivere och White Arkitekter.

Fakta om bostadsområdet

Den förslagna bebyggelsen rymmer sammantaget:

7500 kvm Ljus BTA, med en förskola och 84 bostäder fördelade på:

 • 1 Rok 12st (14%)
 • 2 Rok 22st (33%)
 • Studios 6st (7%)
 • 3–4 Rok 38st (45%)
 • 4–5 Rok 6st (7%)

Den totala boytan uppgår till 5220 kvm och lokalytan uppgår till 515 kvm. Dessutom rymmer förslaget ett parkeringsgarage med plats för drygt 50 bilar.

Ekologisk hållbarhet

Genom bruket av solceller och bergvärme samt växthustak har de boende i Viveres Väsjö torg goda möjligheter till självförsörjning. Områdets miljöfokus går även igen i valet av byggmaterial, som till största del utgörs av trä, lättbränt tegel och glas – beständiga och naturliga material som både sträcker sig framåt mot en hållbar framtid och bakåt mot nordisk byggtradition.

Social hållbarhet

Förutom närheten till både natur och stad så bidrar den intressanta arkitekturen och de skiftande boendeformerna till en stabil social hållbarhet. Lägenheterna i en del av husen är byggda på ett sådant sätt att väggar lätt ska kunna flyttas, så att rummens utformning kan varieras med växande familjer.

Odlingarna på förskolebyggnadens tak är ett av de utrymmen där personer kan träffas och umgås, liksom i den grönskande gård som utgör mitten av bostadsområdet.