• Klimartsmart boende

  Med möjlighet till självförsörjande odling

  Riddersvik - Kvarter 8 innifrån
 • Ekologiskt hållbart

  Stadsodling och trä som huvudsakligt byggmaterial

  Riddersvik - Kvarter 8 utifrån
 • Stort ljusinsläpp

  Är både trevligt och bra för odling inomhus

VIVERE BYGGER HÄLSOVÄNLIGA TRÄHUS I RIDDERSVIK

På den tidigare trädskolan i Riddersvik ska cirka 700 bostäder uppföras. Platsen ligger naturskönt inbäddat med historiska anor lång tillbaka i tiden. Närmaste tätort är Hässelby villastad. I sydväst ligger Riddersviks Gård vackert vid Mälarens strand, intill Lövstafjärden.

Viveres vinnande bidrag har tagits fram tillsammans med White arkitekter och uppmuntrar till en aktiv och hållbar livsstil. Genom miljösmarta lösningar, som solceller på taken, och val av miljövänliga byggmaterial samt genom att ge de boende goda odlingsmöjligheter så kommer vi bygga ett ekologiskt hållbart bostadsområde.

Bilder

Citat

Vi är väldigt glada över att tillsammans med White få vara med och bidra till trädgårdsstaden med våra hälsovänliga hus helt i massivträ. Husen kommer ha stort fokus på energieffektiva lösningar och en hälsosam inomhusmiljö.

Ronnie KilmanVD på Vivere Fastigheter

Vi ser fram emot att tillsammans med Vivere utveckla moderna, hållbara och sunda bostäder i massivträ. Det är extra roligt att vinna just den här markanvisningen då bedömningen inte gjordes på pris utan på arkitektur och gestaltning, säger.

Fredrik FernekAnsvarig arkitekt på White

Riddersvik är ett väldigt spännande nytt stadsutvecklingsområde och kommer bidra till stadens höga ambitioner för bostadsbyggandet. Den genomförda markanvisningstävlingen är ett bra exempel på hur stadens nya markanvisningspolicy kan användas.

Jan ValeskogOrdförande i Exploateringsnämnden