Husen

 • Gatuvy från en övervåning

  Störa fönster och träinredning skapar trevnat

 • Översiktskarta kvarter 8

  Översiktskarta Kvarter 8
 • 3D-översiktskarta kvarter 8

  3D-översiktskarta kvarter 8
 • Förgårdsmark och innergård

  Riddersvik - Kvarter 8 innifrån

Lägenheterna

Lägenheter i Riddersvik är bostadsrätter från 2RK till 4RK. Hela husen utförs helt i massivträ med grovhuggen träpanel. Allt material är slätt och behandlat för att skapa en taktil och varm känsla. Här är detaljeringsnivån hög, med ett intensivt fokus på hur träet smälter in skapar en vacker helhet.

Planlösning

Planlösningarna i de tidiga trädgårdsstäderna präglas av en medvetenhet, omsorg och avvägning mellan funktion och komfort. Essensen är den gröna uteplatsen och kontakten med den, där varje lägenhet har en uteplats som interagerar med boendet. Bor du i bottenplan kan du få ett tydligt definierat förgårdsrum, och privat uteplats som blir ett självklart extrarum för bostaden. Här kan du göra ditt egna avtryck med planteringar, utemöbler, cykelförvaring och/eller annan förvaring om behov finns.

Oavsett om du bor på marken eller högre upp så finns möjlighet till egen odling och plantering inom kvarteren. Lägenheterna har en flexibel planlösning, där 2RK kan göras om till en mindre 3RK, och en 3RK kan göras om till en mindre 4RK.

Hus och uterum

Bebyggelsen utgörs av fyra olika byggnadstyper som innehåller relevanta typologier för området med mangårdsbyggnaden, flygeln, grindstugan och annexet.

Byggnaderna definieras av sina olika utformningar, alla med branta lutningar, markerade takfötter, och karaktäristiska skorstenar. Detaljer som till exempel ytterportarnas skärmtak skiljer byggnadsindividerna åt ytterligare.

Fasadernas obehandlade träpaneler, socklarna i rött tegel och de rombformade takplattorna återkommer i alla hus och utgör ett samlande grepp på gestaltningen i kvarteret.

Valet av trä återkopplar till platsen och till de många historiska byggnaderna kring Riddersviks gård. De flesta bostäderna har också en nyttoträdgård kopplad till sig med odlingar och fruktträd. Det blir ett bostadsområde med låg bebyggelse och mycket grönska där gränsen mellan ute och inne suddats ut, oavsett om du bor i ett flerbostadshus, ett radhus eller ett parhus.

Gaturummet

I Riddersviks trädgårdsstad finns höga vistelsevärden som uppmuntrar till och erbjuder vackra promenadstråk. Det är en stadsmässighet som bygger på tydliga offentliga och halvoffentliga rum, med varierad bebyggelse. En vacker promenadstad med lummig trädgårdsgrönska.

Mot gaturummet får bostäderna en tydligt markerad förrgårdsmark. Här är det tänkt att du som boende kan göra ditt egna avtryck med planteringar, utemöbler, cykelförvaring och andra valfria kvalitéer.