Stockholm Smälleklingan 3

Om Stockholm Smälleklingan 3

DENNA FASTIGHET ÄR SÅLD!

Stockholm Smälleklingan 3 är en industrifastighet belägen på Hardemogatan 3-11/Garphyttegränd 2 i Rågsved. Den uthyrningsbara lokalytan är idag 2 143 kvm.

Historik

  • Fastigheten Smälleklingan 3 köptes år 2010.
  • Stora investeringar och justeringar i ventilationssystemet utfördes i hela fastigheten, för att skapa bästa tänkbara inomhusklimat och samtidigt minska värmeförbrukningen.

  • Ombyggnationer utfördes för att bättre anpassa lokalerna till hyresgästernas behov och höja servicenivån och kundnyttan.
  • På yttertaket monterades moderna och effektiva solceller som omvandlade solenergi till elenergi, som sedan förbrukades i fastigheten. Överföringsförlusterna minskade i elnätet, då produktionen och konsumtionen av elenergin skedde på samma plats.
  • Solcellerna innebar en liten ekonomisk besparing för Vivere, men framförallt en stor miljövinst.

  • Hyresgästerna informerades och utbildades i hur de kunde minska sin egen energiförbrukning, vilket ytterligare stärkte relationen mellan Vivere och hyresgästerna.
  • Vivere bistod även organisationer i stadsdelen, som med kulturen som verktyg, framgångsrikt arbetade med integrationsfrågor i det socialt segregerade området.