Bostadsbyggandet ökar visar statistik från SCB

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB):s senaste statistik har det skett en 44-procentig ökning av bostadsbyggandet under första halvan av 2016, om man jämför med samma period under förra året. Det är framför allt flerbostadshusen står bakom den stora ökningen. Under första halvåret 2016 påbörjades 33 950 lägenheter. Detta är att jämföra med de 23 620 lägenheter … Continued