Bostadsbyggandet

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB):s senaste statistik har det skett en 44-procentig ökning av bostadsbyggandet under första halvan av 2016, om man jämför med samma period under förra året. Det är framför allt flerbostadshusen står bakom den stora ökningen.

Under första halvåret 2016 påbörjades 33 950 lägenheter. Detta är att jämföra med de 23 620 lägenheter som började byggas under första halvan av 2015. Siffrorna visar på en 44-procentig ökning. Inte sedan miljonprogrammets dagar, eller närmare bestämt 1975 har ökningen varit så stor på bostadsmarknaden.

Det är framför allt flerbostadshusen som står för den stora ökningen med sina 27 600 påbörjade lägenheter, vilket ger en 50-procentig ökning mot förra året. Men även småhus ökade. 6 350 bostäder påbörjades under årets första halva. Ökningen av småhus gentemot förra året ligger på 21 procent.

Cirka 44 procent av lägenheterna i de nya flerbostadshusen kommer bli hyresrätter.

Enligt Boverkets prognoser över hur mycket nya bostäder som det kommer finnas behov av så är bostadsbyggandet fortfarande för lågt.

Källor

www.byggvarlden.se

byggindustrin.se

www.scb.se