Kontorsbyggande och hemarbete

Vi har tidigare, i artikeln ”Kontor byggs om till bostäder. Hur ser kontorets framtid ut?”, skrivit om kontorens framtid efter den digitaliseringsvåg som accelererats i samband med Coronapandemin. Nu har Byggfakta släppt en studie om trender inom ny- och ombyggnation av kontorslokaler under de senaste tolv månaderna, det vill säga ungefär under den tid som Coronapandemin drabbat Sverige och världen. Vidare så har Wihlborgs, i samarbete med Navet, släppt en studie om människors inställningar till hemarbete samt hur hemarbetet har påverkat oss under Coronaepidemin.

Trender inom ny- och ombyggnation av kontorslokaler

Den studie som Byggfakta nyligen släppt, och som handlar om trender inom ny- och ombyggnation av kontorslokaler, visar på 3 tydliga trender:

  1. Även om antalet byggstarter har stigit under pandemin så har antalet starter av stora kontorskomplex sjunkit.Tor Borg, analytiker på Byggfakta och författare till rapporten: ”Kontorsbyggandet har inte fallit dramatiskt under pandemin, byggstarterna har till och med varit fler än de var innan pandemin. Däremot har färre stora projekt byggstartats, vilket känns som en väntad pandemireaktion. Man sätter helt enkelt inte i gång de riktigt stora projekten utan avvaktar med dem.”
  2. Nybyggnationen av kontorslokaler har minskat generellt i storstadsregionerna detta märks särskilt i Stockholm och Göteborg. I Malmö har byggandet däremot ökat.Tor Borg: ”Det verkar som om byggandet i Stockholm gått lite svagare än i de andra städerna, kanske är det en effekt av att pandemin slagit hårdare mot den lokala ekonomin i Stockholm än i de andra städerna”.
  3. Antalet om- och tillbyggnationer har ökat, främst i Stockholm, på bekostnad av nybyggnationer. Det är framför allt antalet tillbyggnationer som har ökat.

Hemarbete, hur vi upplever det och hur det påverkar oss

I den studie som Wihlborgs publicerat, i samarbete med Navet, framgår det att 80 procent är positiva eller neutrala till att arbeta hemifrån samt att önskan att arbeta hemifrån har ökat med 170 procent. Samtidigt som de positiva inställningarna gentemot hemarbete har ökat så visar studien även att det finns många potentiella problem som är kopplade till hemarbete.

Nedan är några av de resultat som framgår av studien:

  • Sökningarna relaterat till ämnen som rör social samvaro och mänskliga kontakter har ökat med 940 procent. Till exempelvis så söker man tips på metoder för teambuilding på distans.
  • Sökningar kopplade till psykisk ohälsa har ökat med drygt 100 procent.
  • Många upplever att de har svårt att mäta sin effektivitet och behöver hitta sätt att planera sin arbetsdag bättre.
  • Behovet av att få bekräftelse för sitt arbete är stort. Sökningarna kring detta har ökat med 400 procent.
  • Viljan att kunna styra hur, var och när man arbetar har ökat med 25 procent samtidigt som intresset för att arbeta deltid minskar.

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, menar att ett av studiens största värden ligger i att man med hjälp av AI kunnat få kunskap, om människors upplevelser, som inte filtrerats genom färdiga frågeställningar.

”Den här studien är intressant eftersom vi med hjälp av AI kunnat dra slutsatser som ligger bortom vår egen uppfattning om hur vi själva tror att vi agerar. Studien ger oss insikter som ger underlag för vad vi som arbetsgivare behöver göra och kan även stödja dialogen med våra kunder som i många fall delar samma dilemma. Jag ser dels en risk att vi bygger upp en arbetsmiljöskuld till våra medarbetare, dels att vi som bolag behöver agera för att fortsätta byggandet av en stark kultur och för att behålla vår effektivitet och innovationskraft”.

Ulrika menar vidare att studiens resultat ställer nya frågor om framtidens arbetssätt och arbetsplatser.

”Vi vet nu att det går att få arbetsdagen att fungera på distans, men det har också blivit tydligt att behovet av samhörighet och utveckling inte bara kan tillgodoses av digitala möten. Varje verksamhet behöver reflektera över hur arbetsplats och arbetssätt ska utformas för att organisationen ska kunna leverera värde och må bra framöver. Det finns inte ett generellt svar på den frågan, men vi ser fram emot spännande diskussioner med våra kunder i dessa frågor”.

Studien är baserad på stora mängder data från Google-sökningar, artiklar, och inlägg i sociala medier, som analyserats med hjälp av AI.

Källor och intressanta länkar

Läs mer om trender inom kontorsbyggandet

Läs mer om hemarbetets effekter

Lär vår artikel Kontor byggs om till bostäder. Hur ser kontorets framtid ut?

AVSKRIVNING AV ANSVAR

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.