Sara Kulturhus

Vi har tidigare skrivit om den ökade användningen av materialet trä inom byggindustrin. (Se bland annat artiklarna ”Transaktionsmarknaden för fastigheter håller i sig”, ”Cederhusen – Stockholm kommer att få ett helt kvarter byggt i trä” och ”Cederhusen – Stockholm kommer att få ett helt kvarter byggt i trä”. Nu kan vi rapportera om ett pilotprojekt som går ut på att återanvända trä som byggmaterial. Det är Peab och Beijer Byggmaterial som ligger bakom projektet. Dessutom invigdes nyligen Sarah Kulturhus, Sveriges högsta träbyggnad.

Återanvändning av trä

Eftersom byggbranschen står för en stor del av landets årliga avfallsmängd så pågår av förståeliga skäl flera projekt som syftar till att minska byggbranschens avfall. Ett av dessa projekt är Gentræ, som drivs av Peab, Beijer Byggmaterial och Wihlborgs. Projektet går ut på att Peab, under olika projekt, löpande samlar ihop det trä man inte längre har någon användning av. Träresterna skickas sedan till Beijer som analyserar det och bestämmer vad som kan återanvändas. De träbitar som på detta sätt återanvänds skulle annars ha slängts och både mängden avfall och kostnaderna för avfallshanteringen minskar betydligt genom detta nya förfarande.

– På Peab har vi som mål att öka resurseffektiviteten i vår verksamhet och här samverkar vi bland annat med våra leverantörer för att hitta nya innovativa cirkulära lösningar. Det känns otroligt roligt att vi är igång nu och testar Gentræ tillsammans med Beijer och vår beställare Wihlborgs. Trä förbränns till största delen i Sverige idag så cirkulära alternativ för trä behöver verkligen utvecklas och det här är ett steg på vägen, säger Lotta Zachrisson, miljöspecialist på Peab.

Den första implementeringen av Gentræ sker inom Wihlborgs projekt Kvartetten. Inom detta projekt bygger man ett kontorshus med samma namn (Kvartetten). Huset, som kommer att bli 23 000 kvm stort, är tänkt att bli ett av Sveriges mest hållbara. Tanken är att huset ska certifieras enligt Miljöbyggnad guld, WELL och NOLLCO2.

– Vi är det första projektet i Sverige som testar det här nya konceptet, det känns såklart jättespännande. Den första hämtningen av material från oss på Kvartetteten blir om några veckor. Utöver att Beijer hämtar material från oss kommer vi genom det här samarbetet kunna köpa återbrukat material från dem, som till exempel en tillfällig byggdörr som sedan kan återanvändas igen när vi är färdiga. På så sätt är vi verkligen effektiva med de resurser vi har berättar Carl-Filip Hedlund, arbetsledare på Peab.

Sara Kulturhus

Som ytterligare ett tecken på träets ökande betydelse inom byggbranschen så har Skellefteås nya kulturhus, Kulturhuset Sara, nyligen invigts. Huset ritades av Viveres samarbetspartner White Arkitekter och är Sveriges högsta trähus.

Källor och intressanta länkar

www.byggnyheter.se

worldinproperty.se

www.svenskbyggtidning.se

www.nyteknik.se

whitearkitekter.com

Läs mer vår artikel Transaktionsmarknaden för fastigheter håller i sig

Läs vår artikel Cederhusen – Stockholm kommer att få ett helt kvarter byggt i trä

Läs vår artikel Mer trä inom byggbranschen

AVSKRIVNING AV ANSVAR

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.