Cederhusen

Stockholm kommer snart att få ett nytt stadskvarter som är helt byggt i massivträ. Kvarteret Cederhusen i Hagastaden är ett tvärfunktionellt projekt där de inblandade aktörerna har som ambition att kvalitetssäkra klimatarbetet genom byggprojekts alla faser.

Det nya kvarteret Cederhusen kommer att ligga nära Hagastadens nya tunnelbanestation och bestå av 4 stycken 10–13 våningar höga flerbostadshus, på sammanlagt 234 lägenheter.

Projektet är ett samarbete mellan Folkhem/Veidekke Eiendom, Veidekke Entreprenad, Bjerking, Vertex Systems, Zynka BIM och Svenskt Trä.

Anna Ervast Öberg, ansvarig för projektutveckling på Folkhem/Veidekke Eiendom, skriver i ett pressmeddelande att ”Våra ambitioner med detta projekt är de högsta ur alla aspekter, och när det gäller klimatbelastningen vill vi ta reda på hur vi tidigt kan göra val som minskar utsläppen. Det handlar också om att hitta system och metoder för att förbereda oss inför de kommande lagkraven om att byggnader ska klimatdeklareras, men det är minst lika viktigt att ta fram korrekt klimatdata som beslutsstöd i våra processer.”

Christer Green, projektledare från Svenskt Trä, pekar på att projekt som Cederhusen inte bara medför klimatnytta utan även bidrar till resurssnålare byggprocesser generellt: ”Nu är det hög tid för byggaktörer att ställa krav på leverantörer och producenter, det gör att engagemanget ökar även för dessa parter att utveckla rätt processer och verktyg. Det handlar om att lyfta hela byggvärdekedjan, och vinsten blir förutom klimatnytta också en betydligt mer resurseffektiv byggprocess.”

Enligt nuvarande beräkningar så kommer de första lägenheterna att vara klara för inflyttning under första halvan av 2022.

Källor

fastighetstidningen.se
branschaktuellt.se

AVSKRIVNING AV ANSVAR

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.