Co-vid-co

Vi har tidigare skrivit om kontorets framtida vara eller icke-vara, en fråga som har aktualiserats i och med Corona-pandemin och den accelererande digitaliseringen som är en direkt flöjd av pandemin. (Se våra artiklar Trender inom kontorsbyggande och hemarbete och Kontor byggs om till bostäder. Hur ser kontorets framtid ut?.) Kanske har arkitektbyrån Tyréns hittat svaret på denna fråga i konceptet Co-vid-Co, flyttbara arbetsplatser, som de tagit fram tillsammans med Superlab, är ett designlaboratorium i vilket man studerar framtidens arbetsmiljö.

Co-vid-Co är ett innovativt och hållbarhetsfrämjande koncept som innebär att man placerar ut modulbaserade kontor på offentliga platser. Modulerna kommer att rymma upp till 6 personer och kommer att vara tillgängliga för vem som helst.

Personerna bakom idén heter Negar Daneshpour och Daniel Gallardo. Båda är arkitekter på Tyréns och har laborerat länge med koncept för hållbar arkitektur.

Negar Daneshpour: ”Vi ser framför oss att kontorshusen ska bilda gröna stadsrum i staden som bidrar till trygghet och arkitektoniska värden. Anläggningarna ska byggas i trä med gröna tak och möjligheter till vertikal odling på fasader.”

Den största drivkraften bakom projektet är Corona-epidemin och den situation med distansarbete som är ett direkt resultat av den.

Negar Daneshpour: ”Som namnet Co-vid-Co antyder har konceptet uppstått på grund av Covid, som förflyttat oss från kontoren till andra miljöer. Det andra ”Co”et står för co-working – konceptet introducerar ett nytt sätt av co-working eftersom pandemin bidragit till att vi har lärt oss samarbeta på nya sätt.”

Niklas Madsen, grundare av Superlab: ”Möjligheten till distansarbete är en ökad trend som har kommit för att stanna som ett alternativ till kontoren. Att plötsligt ha tillgång till ytterligare en arbetsplats, kanske närmre bostaden, minskar transporter och därmed miljöpåverkan. Dessutom bidrar Co-vid-Co till att öka livskvaliteten för brukarna avsevärt.”

– Drömmen är att Co-vid-Co på sikt ska finnas tillgängliga över hela landet, i stadsmiljöer såväl som i boendemiljöer. Arbetsplatserna kommer vara lätta att flytta och skala upp och ned i storlek efter behov och användning, säger Daniel Gallardo, arkitekt på Tyréns.

Co-vid-Co kommer att presenteras fysiskt för första gången på Stadsmässan H22 i Helsingborg sommaren 2022. Samtal förs för närvarande mellan Tyréns, Superlab och potentiella investerare. Målet är att starta produktion av modulerna efter sommaren.

Källor och intressanta länkar

www.mynewsdesk.com/se/tyrens

superlab.se

www.tyrens.se

Lär vårt artikel Trender inom kontorsbyggande och hemarbete

Läs vår artikel Kontor byggs om till bostäder. Hur ser kontorets framtid ut?

AVSKRIVNING AV ANSVAR

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.