Transaktionsmarknaden

Att en pandemi påverkar världsekonomin negativt är oundvikligt och många var de som förutspådde en kraftig nedgång av transaktioner inom fastighetsbranschen 2020. En sammanställning från Newsec visar dock att transaktionsmarknaden är fortsatt starkt trots Coronapandemin.

Newsec har nyligen gjort en sammanställning av den svenska fastighetsmarknadens transaktionsvolymer under årets tre första kvartal. Det som förvånar många, och det som sammanställningen visar, är att transaktionsmarknaden är ganska oförändrad jämfört med de närmaste årens transaktionsmarknader. Då de senaste årens transaktionsvolymer har varit rekordhöga så innebär detta att transaktionsvolymen även i år faktiskt har varit ovanligt hög.

Utifrån data från tidigare i år, och utifrån hur handeln för närvarande ser ut, så har Newsec även gjort en prognos för årets totala transaktionsvolym. Enligt denna prognos så kommer årets totala transaktionsvolym att uppgå till 170 miljarder kronor, vilket i så fall skulle vara mindre än rekordåret 2019 men högre än både 2017 och 2018.

Det är framför allt bostäderna som går fortsatt starkt. 29 procent av transaktionerna under de tre första kvartalen utgörs av bostadsköp/försäljningar och det ser ut som att bostadssegmentet kommer att bli det största enskilda segmentet även i år. Det skulle i så fall innebära att det är det fjärde året i rad som bostadssegmentet toppar transaktionsmarknaden.

Det näst största segmentet är kontorssegmentet, som fram till 2017 innehade förstaplatsen. I år ser kontorssegmentet ut att ligga stabilt på cirka 21 procent, vilket ungefär motsvarar de senaste årens investeringar i samma segment.

Den största transaktionsvolymen äger fortsatt rum i Stockholm med 40 procent av transaktionsvolymen under årets tre första kvartal. Precis som i tidigare år är Stockholm följt av Göteborg och Malmö med 8 respektive 7 procent av de tre första kvartalens transaktionsvolym.

Källor och intressanta länkar

www.fastighetsnytt.se

www.newsec.se

AVSKRIVNING AV ANSVAR

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.