Ökat byggande

I våra artiklar ”Trender under första kvartalet 2021: offentliga lokaler och nyproducerade hyresrätter” och ”Trender inom kontorsbyggande och hemarbete” framkom det att byggandet har varit på väg upp under 2021. Nyligen har flera artiklar som bekräfta den trenden publicerats. Det som framför allt är tydligt är att försäljningen av byggmaterial har varit oväntat hög under 2021.

Enligt byggmaterialindex så har försäljningen ökat med cirka 15 procent under andra kvartalet i år jämfört med samma kvartal förra året. Räknar man på hela det första halvåret 2021 så ökade försäljningen med drygt 12 procent.

Starkast har utvecklingen varit i norra Sverige där försäljningen har ökat med drygt 17 procent. Resterande delar av landet visar upp en motsvarande ökning på 10 procent med Stockholmsregionen på jumboplats. Här har försäljningsökningen varit lite mindre än 10 procent.

Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna: ”Försäljningen har fortsatt att gå starkt i hela landet även under årets andra kvartal, trots att branschen möter höga jämförelsetal. Det finns en stor efterfrågan på våra varor just nu, både bland proffshandlare och privata konsumenter.

Bland de större varugrupperna så är det träprodukter som har gått starkast. Jämfört med det andra kvartalet förra året så har försäljningen av träprodukter ökat med 45 procent.

Samtidigt som denna ökning tyder på en ljus framtid så finns det orosmoln bortom horisonten. Till exempel så kan cement bli en bristvara inom en relativt kort framtid, vilket om så blev fallet skulle innebära att en stor del av landets byggande riskerar att drabbas. Om byggandet saktar in så kommer förstås även byggvaruhandeln att bli lidande.

Monica Björk: ”Det finns risk för en påtaglig materialbrist i branschen till hösten, både för träprodukter och cement. Brist av en komponent skapar hack i hela byggkedjan, utan material att bygga grunden går det heller inte att bygga huset.”

Källor och intressanta länkar

www.byggvarlden.se

branschaktuellt.se

www.byggnyheter.se

www.byggmaterialhandlarna.se

Läs vår artikel ”Trender under första kvartalet 2021…”

Läs vår artikel ”Trender inom kontorsbyggande och hemarbete”

AVSKRIVNING AV ANSVAR

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.