Offentliga lokaler och nyproducerade hyresrätter

Vi publicerade under förra månaden en artikel om trender inom kontorsbyggandet (se ”Trender inom kontorsbyggande och hemarbete”) med utgångspunkt i en studie som publicerats av Byggfakta. Nu har Navet Analytics och Svefa släppt statistik angående byggande av, samt efterfrågan på, offentliga lokaler och nyproducerade hyresrätter. Dessa siffror pekar på uppåtgående trender.

Trender inom kontorsbyggandet

Den studie som Byggfakta för en tid sedan publicerade, angående trender inom kontorsbyggande visade att:

  • Även om det startas fler kontorsbyggen så har byggandet av större kontorskomplex minskat.
  • Nybyggnationer av kontorslokaler i storstadsregioner har generellt minskat.
  • I stället för nybyggnationer så har antalet om- och tillbyggnationer har ökat.

Byggandet av offentliga lokaler ökar dramatiskt

Siffror från Navet Analytics kommande månadsindikatorer, Marknadssignaler & prognoser visar att byggloven för offentliga lokaler ökade med mer än 20 % under 2020 jämfört med 2019. De privata byggloven minskade dock med ungefär 5 %.

Jenny Ingelström, Analytiker på NAVET Analytics, menar att utvecklingen för privata lokaler troligen är underskattad: ”Statistiken ger en indikation om hur nyproduktionen kommer att utvecklas under de kommande 6–12 månaderna. Dock är det viktigt att komma ihåg att det brukar finnas en viss eftersläpning i statistiken när det gäller de senaste månaderna. Resultatet visar att vi kan förvänta oss fortsatt hög aktivitet av byggandet av offentliga lokaler under 2021 och att fjolårets branta nedgång inom privata lokaler troligen är bruten.”

Intresset för nyproducerade hyresbostäder har ökat kraftigt

Precis som Jenny Ingelström menar man på Svefa att den svenska fastighetsmarknaden har återhämtat sig från förra årets nedgång i samband med Coronapandemin. Svefas senaste rapport, Svensk Fastighetsmarknad 2021 visar att efterfrågan på framför allt logistikfastigheter, byggrätter, samhällsfastigheter och hyresbostäder för närvarande ökar kraftigt.

Enligt rapporten beror efterfrågan på detta på att nyproduktioner är hett bland investerare, vilket i sin tur beror på att nyproduktionerna förväntas generera långsiktiga, förutsägbara intäkter och en stabil avkastning.

Källor och intressanta länkar

svenskbyggtidning.se

fastighetsnytt.se

Läs vår artikel om trender inom kontorsbyggande

Läs mer om Navet Analytics

Läs mer om Svefa AB

Läs mer om Byggfakta

AVSKRIVNING AV ANSVAR

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.