Hållbart byggande
Viveres fritidshus på Stora Timrarön

Nya klimatkrav riktade mot i kommuner, regioner och statliga aktörer införs på upphandlingar inom bygg, anläggning och fastigheter.  Och nyligen uppmärksammades kvarteret Botanikern i Uppsala under arkitektevenemanget Archtober i New York. Kvarteret uppmärksammas för att det är byggt på ett sätt som gör det både ekologiskt och socialt hållbart, med trähus byggda för olika typer av boende. Samma principer styr Viveres projekt med nyproduktionerna i Riddersvik och på Stora Timrarön som bästa exempel på detta.

Nya klimatkrav vid upphandlingar

Upphandlingsmyndigheten utför tillsammans med Boverket ett regeringsuppdrag som går ut på att minska klimatpåverkan inom bygg, anläggning och fastigheter. 

2019 uppgick klimatpåverkan till följd av offentliga inköp till 23,5 miljoner ton koldioxid. För inköp inom bygg, fastighet och mark uppgick samma siffra till 9,2 miljoner ton.

–  Klimatpåverkan från anläggningssektorn måste minska betydligt och upphandlande organisationer behöver stöd, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndighetens nya krav riktar sig till kommuner, regioner och statliga aktörer som nu ges verktyg för att kunna ställa klimatkrav vid upphandlingar.

–  Nu finns klimatkrav som kan användas när entreprenader och konsulter för större anläggningsprojekt upphandlas, säger Jens Johansson.

Kraven ska leda till minskad klimatpåverkan under projekteringsfasen såväl som under själva byggfasen och ställs på tre nivåer. Dessa följer Trafikverket redan införda krav gällande byggande av infrastruktur: en basnivå på 15 procent, en avancerad nivå på 30 procent och en ”spjutspetsnivå” på 50 procent.

Kvarteret Botanikern i Uppsala

På Archtober, ett internationellt evenemang för arkitektur och design som hålls i New York, belystes nyligen kvarteret Botanikern i Rosendal, Uppsala. Motiveringen till att man ville lyfta fram exemplet Botanikern är att min vill visa på hur trivsamma gemensamhetsutrymmen, varierande arkitektur och miljövänliga material ekologisk kan skapa både ekologisk och social hållbarhet.

En starkt motiverande kraft till projektet är Uppsala kommuns arbete för att öka hållbarheten inom kommunen.

– Ett av målen i Rosendal har varit att bygga blandat, både med olika bostadsformer men också i utseende. Så skapar vi en mer levande stadsdel. Botanikern är ett bra exempel på hur vi säkerställer en god arkitektur som ska hålla i generationer, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppsala kommun anammar sedan 2017 en specifik arkitekturpolicy med syfte att styra kommunens byggande mot ökad trivsel och hållbarhet.

– Vi är såklart väldigt stolta att få vara med i ett sånt här sammanhang. Intresset visar att vårt långsiktiga arbete med att höja kvaliteten i den byggda miljön har gett resultat, säger Claes Larsson, stadsarkitekt, Uppsala kommun.

Viveres hållbara nyproduktionsprojekt

Viveres verksamheter utgår från samma principer som ligger bakom både de nya upphandlingskraven och Kvarteret Botanikern, nämligen att främja ekologist, social och hälsomässig hållbarhet. Dessa principer finns inskrivna i Viveres Hållbarhetsplan och genomsyrar allt vi gör och hela vår verksamhet. Två bra exempel på detta är våra två senaste nyproduktionsprojekt Riddersvik och Stora Timrarön.

Riddersvik

I Riddersvik nära Hässelby Villastad ska cirka 700 bostäder uppföras. Det vinnande bidrag som Vivere tagit fram tillsammans med White arkitekter är tänkt att befrämja en både aktiv och hållbar livsstil. Genom diverse hållbarhetslösningar, som till exempel miljövänliga byggmaterial och solceller, och genom att de boende ges goda odlingsmöjligheter befrämjas ekologisk, och hälsomässig hållbarhet. Social hållbarhet söker vi uppnå genom att bland annat erbjuda olika typer av boende samt tilltalande genomsamhetsutrymmen.

Stora Timrarön

På den vackra, bilfria, Stora Timrarön, belägen i skärgården nordost om Åkersberga, har Vivere byggt och sålt ett större antal fritidshus. Husen, som alla ligger i topplägen och har alla fastlandsbekvämligheter, är byggda i trä och andra natur- och hälsovänliga produkter.

Källor och intressanta länkar

www.svenskbyggtidning.se

www.byggvarlden.se

branschaktuellt.se

www.byggnyheter.se

Läs mer om vårt projekt Stora Timrarön

Läs mer om vårt projekt Riddersvik

Läs Viveres Hållbarhetsplan

AVSKRIVNING AV ANSVAR

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.