Trenden att använda trä som byggmaterial fortsätter att växa inom byggbranschen. Med tekniker som korslimmat trä växer träkonstruktionerna på höjden. I Skellefteå bygger vår samarbetspartner White Arkitekter ett 20 våningar högt kulturhus och i Norge har Moelven byggt världens högsta hus i trä. Vidare har Scanlight System lanserat ett helt nytt profilsystem i trä för dagsljustak och BAUX har tillverkar akustikpaneler med biomimik-teknik.

Korslimmat trä och höga hus

I och med att tekniken med att bygga med korslimmat trä utvecklats så har träbyggnaderna verkligen börjat skjuta i höjden. Det bästa exemplet på detta i Sverige står vår samarbetspartner White Arkitekter för: ett 20 våningar högt kulturhus i Skellefteå.

Det högsta trähuset i världen finns dock, sedan september 2018 i Norge. Byggnaden kallas Mjøstårnet och är byggt av Moelven. De övre våningarna är byggda i betong medan de 10 understa våningarna är byggda helt i trä.

Profilsystem i trä för glastak

En annan intressant implementering av trä inom byggbranschen är det profilsystem för glastak som Scanlight System nyligen tagit fram. Systemet bygger på att glas, täckblock och skruvlister skruvas in, om varandra, i balkar av limträ.

Förtjänsten med detta system är att klimatsmarta och estetiskt tilltalande lösningar kombineras med reell bärförmåga. Systemet klarar belastning av både snö och vind.

Akustikpaneler och biomimik-teknik

Den mest avancerade av de nya träbyggnadsteknikerna står Baux och deras Acoustic Pulp för. Acoustic Pulp är en serie akustikpaneler tillverkade med biomimik-teknik, vilket innebär att man försöker efterliknar naturens egna lösningar:

  • Materialet som panelerna består av är biologiskt nedbrytbart och skapat helt utan kemiska tillsatser, i samarbetet med Royal Institute of Technology i Sverige.
  • De olika färgnyanser som används i panelerna är skapade genom att man blandat in olika hög halt av vetekli i materialet.
  • Citrusfrukter, potatisstärkelse och växtbaserat vax har använts som bindemedel.
  • Materialets ljudabsorberande egenskaper har skapats genom att framsidorna har perforerats av laserstrålar i nonastorlek. Genom dessa extremt små håligheter kommer ljudvågorna in och fångas upp i de hexagonmönstrade kamrarna på insidan – en teknik som är hämtad från rymd- och flygindustrin.

AVSKRIVNING AV ANSVAR

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.

Källor och länkar

whitearkitekter.com

www.iktlabbet.se

www.nyteknik.se

byggindustrin.se/dagsljustak-med-traprofiler

byggindustrin.se/akustikpaneler-designade-av-naturen

www.tmf.se

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.