Kontor – bostäder

I och med Corona-pandemin så är det allt fler som har insett nyttan med digitalisering och distansarbete (läs mer om detta i våra artiklar ”Digitaliseringen av fastigheter tar fart i Sverige” och ” Boverket och digitalisering av byggplanering”, länk i sidfoten). Regeringen befarar till och med att det inom en relativt snar framtid kommer att finnas ett överskott av övergivna kontorslokaler och därför har begärt en utredning av möjligheten att bygga om kontorslokaler till bostäder. Frågan som inställer sig i och med detta är hur kontorets framtid ser ut.

Boverket utreder ombyggnation av kontor till fastigheter

För drygt 2 veckor sedan gav regeringen Boverket i uppdrag att utreda möjligheterna och hindren runt ombyggnation av kontorslokaler till bostäder i större skala. Anledning, uppgav man, var det ändrade beteendet vad gäller handel och arbete som allt tydligare har utkristalliserats under Corona-epidemin.

Bostadsminister Per Bolund (MP): ”Vi har ett oklart läge med pandemin, men väldigt många, även i fastighetsbranschen, tror att det blir permanenta följder. Då behöver vi ändra användningen av lokalytor och vara redo för omvandling till bostäder”.

Utredningen går främst ut på att kartlägga hinder för att bygga om kontor till bostäder. Dessa hinder förväntas framför allt finnas inom områdena stadsplanering, byggreglering och hyressättning.

Utredningen ska vara presenteras för regeringen redan den 26 februari nästa år.

White Arkitekter välkomnar utredningen

White Arkitekter, som Vivere har samarbetat med vid ett flertal tillfällen, ställer sig positiva till den begärda utredningen.

Alexandra Hagen, vd på White kommenterar regeringens begäran på följande sätt: ”Det här är ett viktigt beslut för att bättre kunna nyttja det befintliga fastighetsbeståndet i spåren av pandemin, skriver Alexandra Hagen, vd på White i ett mejl till Byggindustrin”.

Hon tillägger: ”För fastighetsägare och stadsplanerare öppnar detta upp för att skapa nya värden för såväl den egna affären som stadens invånare”.

Ombyggnationer av kontor till fastigheter sker redan

Att Boverket har fått i uppgift att kartlägga alla hinder för ombyggnationer av kontor till fastigheter betyder inte att så inte redan sker. Ett intressant exempel på en redan utför ombyggnation är det före detta kontorshuset, byggt på 90-talet och beläget på Vintertullstorget 1 på Södermalm i Stockholm, som har byggts om till bostäder av Savana Entreprenad i samarbete med Urban Couture Arkitekter.

Det nya bostadshuset, som består av 77 lägenheter, 1 verksamhetslokal och garage, har byggts om rejält och försetts med 3 nya våningar. Befintliga material i byggnaden, såsom smidesräcken, glasdörrar, marmorplattor och takarmaturer, har återanvänts får att öka byggnadsprocessens hållbarhet samt för att behålla husets ursprungliga karaktär.

Louise Jalilian, VD på Urban Couture Arkitekter: ”Projektet har utökat livslängden på ett kontorshus som inte nyttjades till sin fulla potential och är ett klimatsmart exempel på att bygga bostäder”.

Hur ser kontorets framtid ut?

Hur se kontorets framtid då ut? Kommer kontor inte finnas i framtiden? Jo, blir det korta svaret om du frågar Fredrik Hultman och Bo Fuglsang, ägare och grundare av 7A. Men kanske inte på samma sätt, och i samma utsträckning som idag. Distansarbetet kommer, enligt Fredrik Hultman och Bo Fuglsang, med största sannolikhet att öka framöver men behovet av att regelbundet sammanstråla med kollegor och affärspartners kommer att finnas kvar. För även om forskning visat att produktiviteten inte minskar av att man jobbar enskilt och hemifrån så finns det studier som tyder på att kreativitet, gemenskapskänslor och företagskulturer kan bli lidande.

Fredrik Hultman: ”Det är ganska tydligt belagt att det inte är fel på produktiviteten hemma. Men kreativitet kräver det personliga mötet och inspirationen från andra. De långsiktiga effekterna av att man knappt träffar sina arbetskamrater har vi ännu inte sett, men vi tror att kontaktytorna behövs även i det ”nya” normala”.

Källor och intressanta länkar

citymark.today/vilken-roll-har-kontoret-i-framtiden

www.byggnyheter.se/befintligt-kontorshus-blir-flerbostadshus

www.byggindustrin.se/regeringen-tillsatter-snabbutredning

www.byggindustrin.se/omstallning-av-kontorslokaler-till-bostader

www.svd.se/regeringen-vill-gora-bostader-av-kontor

Läs mer om digitaliseringen inom fastighetsbranschen i våra artiklar Digitaliseringen av fastigheter tar fart i Sverige och Boverket och digitalisering av byggplanering.

AVSKRIVNING AV ANSVAR

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.