Digitaliseringen av fastigheter tar fart i Sverige

Vi skrev för en månad sedan om hur digitaliseringen inom bygg- och planläggning har påskyndats av den pågående Corona-epidemin, i artikeln Boverket och digitalisering av byggplanering. Nu har fastighetstidningen.se publicerat en artikel som behandlar hur Covid-19 även påskyndat digitaliseringen av fastighetsbranschen generellt.

Corona-epidemin har alltså inte bara fått människor inom arbetslivet att inse behovet av digitala verktyg. Även på hemmafronten är det allt fler som hör av sig till fastighetsägare med önskningar om digitala verktyg. Och allt fler fastighetsägare och/eller förvaltare inser nyttan med att kunna effektivisera fastighetsskötsel och husbyggande genom digitalisering.

Denna situation har lett till att flera företag i Sverige som sysslar med proptech och smarta hus har fått se sina produkter och tjänster bli allt mer efterfrågade. Ytterligare en orsak till dagens tillströmning av proptechföretag är att flera stora leverantörer, efter krav från allmännyttan, har öppnat upp sina system så att olika aktörer kan använda dem för sina produkter och tjänster.

Vad är proptech och smarta hus?

Proptech är en förkortning av engelskans property technologies, alltså fastighetsteknologi. Det handlar kort sagt om att applicera informationsteknik på olika delar av fastighetsmarknaden. Det kan handla om allt från att samla information om fastigheter på lämpliga ställen, och i lämpliga format, till avancerade modeller av väderförhållanden och dess påverkan på byggnader.

Smarta hus (kallas även intelligenta hus) är byggnader som har försetts med teknik som gör att de kan vidta åtgärder beroende på olika händelser/förutsättningar som de själva registrerar. Det kan till exempel handla om att huset reglerar inomhustemperatur eller ljusinsläpp beroende på tiden på dygnet, rådande temperatur och/eller mängden av solsken.

3 högintressanta proptechföretag i Sverige

Nedan presenteras 3 av de mest intressanta proptechföretagen i Sverige just nu.

Vyer

Stockholmsföretaget Vyer hjälper fastighetsbolag att samla all information om enskilda byggnader i ett integrerat system, som är sökbart, kan presenteras via 3D-modeller och kan hantera olika access-nivåer, så att information kan delas och uppdateras på lämpligt sätt.

Ochno

Företaget Ochno tillhandahåller system som ger överblick och kontroll över hela, eller delar av, fastigheter beträffande ljus, temperatur, luftkvalitet, ljudnivå och energiförbrukning. Flera användare kan koppla upp sig mot samma system med hjälp av vanliga USB-c-anslutningar.

Egain

SaaS-teknikföretaget Egain utvecklar mjukvaror som både visualiserar byggmöjligheter och optimerar energiförbrukningen hos fastigheter, vilket leder till bättre miljö, ökad komfort för de boende och högre värde på fastigheterna.

För närvarande har Egain cirka 5 500 byggnader uppkopplade som förutom att styras centralt även samlar in data. Det handlar alltså om ett system som fortsätter att optimeras ju längre tiden går och ju fler fastigheter som kopplas till.

Egain har i år, som första och enda svenska bolag, kommit till i finalen i European Proptech Awards.

Källor och intressanta länkar

Läs vår artikel om digitalisering inom bygg- och planläggning: vivere.se/boverket-och-digitalisering-av-byggplanering

fastighetstidningen.se/svensk-proptechboom

sv.wikipedia.org/Intelligenta_hus

en.wikipedia.org/Property_technology

www.vyer.com

www.ochno.com

www.egain.io

www.ingridcloud.com

AVSKRIVNING AV ANSVAR

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.