Boverket och digitalisering av byggplanering

Boverket gick i förrgår ut med att de vill utveckla och leda arbetet med digitalisering inom bygg- och planläggning. Detta framgår av den slutrapport som de lämnade över till regeringen i onsdags.

Syftet med Boverkets initiativ är att göra det enklare och mer effektivt att planera för bostadsbyggande. Man menar att samhällsbyggnadsprocessen idag är allt för fragmenterad och krånglig och att det saknas någon som tar ett helhetsansvar.

Frida Jonsson, tillförordnad uppdragsägare på Boverket: ” Vi ser behov av att ta fram en heltäckande bild av hur en ”svensk modell” för utbyte av samhällsbyggnadsinformation ska se ut och vilka behov av förändring som finns framöver”

Det viktigaste menar hon är att se till så att den information som behövs för respektive moment i samband med planering av (samhälls-)byggnation finns enkelt tillgänglig via digitala kanaler samt att all information hålls uppdaterad och synkroniserad så att alla aktörer alltid har tillgång till den senaste informationen.

För att uppnå detta så menar man från Boverkets sida att framför allt följande områden måste ses över:

  • Byggnadsprocesserna måste moderniseras så att de bättre svarar mot dagens behov.
  • Reglerna måste uppdateras så att de främjar digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.
  • Roller och ansvarsfördelning för aktörer som stat, region och kommun måste göras tydligare och anpassas så att digitaliseringen kan påskyndas.

Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren ser digitaliseringen som ett sätt att få fart på bostadsbyggandet i Sverige: ”Boverket vill ta en större och mer ledande roll i det här arbetet. Vi kan tillsammans med många andra aktörer skapa en helt digital informationshantering av bygglov i landet och göra det möjligt att öka takten i bostadsbyggandet.”

Samtidigt påpekar Frida Jonsson att detta är en långsiktig process: ”Det här är ett långsiktigt arbete som måste ske tillsammans med många aktörer, inte minst Lantmäteriet är en viktig strategisk partner.”

Källor

branschaktuellt.se/digitalisering-ska-forenkla-och-oka-byggtakten

AVSKRIVNING AV ANSVAR

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.