Byggsektorn i samtal med regeringen

Regeringen och företrädare från byggsektorn i diskussion om ökat byggande, klimatneutralisering av, och ökad säkerhet inom, byggsektorn