Stora Enso lanserar nya byggsystem för trä

Stora Enso, som är den största träproduktslevertantören i Europa och dessutom materialleverantör till Vivere, lanserade igår nya byggsystem för trä. Systemen är öppna och kan användas av vem som helt. Ett syfte med lanseringen är enligt Stora Enso att öka träbyggandet i Sverige. Inför ungefär 100 stycken deltagare (statsvetare, arkitekter, entreprenörer och representanter från universitet … Continued