Byggsystem för trä

Stora Enso, som är den största träproduktslevertantören i Europa och dessutom materialleverantör till Vivere, lanserade igår nya byggsystem för trä. Systemen är öppna och kan användas av vem som helt. Ett syfte med lanseringen är enligt Stora Enso att öka träbyggandet i Sverige.

Inför ungefär 100 stycken deltagare (statsvetare, arkitekter, entreprenörer och representanter från universitet och kommuner) lanserade Stora Enso igår sina nya byggsystem Building Systems by Stora Enso. Byggsystemen innefattar allt från mjukvaror för beräkningar till manualer med dimensioner och spann. Allt är gratis och fritt för vem som helst att använda och syftet är att öka träbyggandet i Sverige.

”Trä är det enda helt förnybara byggmaterialet, så ur miljösynpunkt finns inget bättre alternativ än trä. Ökat trähusbyggande bidrar både till fossilfri tillväxt och hållbar utveckling i Sverige”, säger Per Lyrvall, Sverigechef på Stora Enso.

Dessutom menar många att den växande skogen binder koldioxid och trähusen fungerar som kolsänka. Trots detta så byggs endast 10 procent av alla flerbostadshus, i Sverige, i trä.

Stora Enso är som sagt den största träproduktslevertantören i Europa och de produkter som de tillverkar mest, för flerbostadshus, är massiva träprodukter som CLT (korslaminerat trä) och LVL (laminerat fanervirke). I byggsystemen beskrivs det hur dessa träprodukter kan användas för massivträhus upp till 12 våningar och modulhus upp till 8 våningar. I framtiden räknar man med att även utveckla koncept för kontor och andra byggnader.

Källor och intressanta länkar

www.storaenso.com

www.industrinyheter.se

www.skogsaktuellt.se

byggindustrin.se