Svenskt trä i Kina

Den 22 april publicerade vi en artikel om träets lämplighet som byggmaterial. Forskning har visat på träets goda miljöegenskaper under byggnaders totala livsspan, inklusive odlings- och produktionsfas. Igår publicerade Byggnyheter.se en artikel om kinesiskt intresse för svenskt trä. Intresset riktades i det här fallet inte mot trä som byggnadsmaterial utan som möbelmaterial. Svensk Trä har … Continued