Svenskt Trä

Den 22 april publicerade vi en artikel om träets lämplighet som byggmaterial. Forskning har visat på träets goda miljöegenskaper under byggnaders totala livsspan, inklusive odlings- och produktionsfas. Igår publicerade Byggnyheter.se en artikel om kinesiskt intresse för svenskt trä. Intresset riktades i det här fallet inte mot trä som byggnadsmaterial utan som möbelmaterial. Svensk Trä har nämligen nyligen deltagit i en möbelmässa i Kina.

Under möbelmässan som ägde rum i Chengdu, i västra Kinas inland, väckte Svenskt Träs monter stor uppmärksamhet. I montern hade man ställt ut möbler och prover av furu och gran. Möblerna var designade av kinesiska formgivare och proverna var målade, borstade, lackade och laserade. Man ville på så sätt visa på det svenska barträets goda egenskaper. Vid montern fanns även möjligheter till diskussioner mellan svenska träptoducenter och kinesiska potentiella kunder.

Chengdu är en snabbväxande stad med 10 miljoner invånare och den tredje största möbeltillverkaren i Kina. Staden och regionen är därför viktig för svensk träexport och det exporteras redan en betydande mängd sågade trävaror från Sverige. Ändå är kunskapen om svenskt trä begränsad och utvecklingspotentialen stor.

Kina är över huvud taget högintressant för svenska företag som vill exportera förädlade trävaror sedan man 2015 tog beslutet att främja trä som byggmaterial.

Oavsett om det handlar om byggmaterial eller andra användningsområden, som till exempel möbeltillverkning, så verkar svenska träprodukter vara på frammarsch globalt.

Källor

www.byggnyheter.se
www.svenskttra.se