Flytande bostadsområden

De allt sämre klimatförhållandena i världen med kraftiga stormar och översvämningar har fått arkitekter och stadsplanerare att tänka i nya banor runt byggande och boende. Särskilt kustnära boende kan bli problematiskt om väderförhållandena fortsätter försämras och om den höjda temperaturen på jorden kommer medföra att havsnivån höjs. Detta är bakgrunden till ett nytt spännande projekt, … Continued