Flytande bostadsområden

De allt sämre klimatförhållandena i världen med kraftiga stormar och översvämningar har fått arkitekter och stadsplanerare att tänka i nya banor runt byggande och boende. Särskilt kustnära boende kan bli problematiskt om väderförhållandena fortsätter försämras och om den höjda temperaturen på jorden kommer medföra att havsnivån höjs. Detta är bakgrunden till ett nytt spännande projekt, Tidal House, där man föreslår flytande bostadsområden som en lösning på översvämningar i kustregioner.

Tidal House är ett projekt som är unikt i sitt slag och som går ut på att skap flexibla bostäder för kustnära regioner med ostadiga klimatförhållanden, som till exempel San Fransisco-bukten.

Projektets huvudtanke är att skapa hus som är höj- och sänkbara så att man kan anpassa boendet efter den för tillfället rådande vattennivån. Lösningen har tagits fram efter studier av mobila oljeplattformar och innebär att husen hålls på plats av, från varandra fristående, stolpar som är förankrade i havsbotten. Husen har en aerodynamisk utformning med rund form och låg profil, för att på bästa sätt klara av extrema väderförhållanden. Dessutom skapar formen en bra grund att placera solceller på. Husen är tänkta att nås via ett flytande bryggområde.

Projektet, som är framtaget av den amerikanska arkitektbyrån Terry & Terry Architecture, presenterades under årets upplaga av Venedigs arkitekturbiennal.

Källor

www.terryandterryarchitecture.com

www.byggnyheter.se