Mer trä inom byggbranschen

Trenden att använda trä som byggmaterial fortsätter att växa inom byggbranschen. Med tekniker som korslimmat trä växer träkonstruktionerna på höjden. I Skellefteå bygger vår samarbetspartner White Arkitekter ett 20 våningar högt kulturhus och i Norge har Moelven byggt världens högsta hus i trä. Vidare har Scanlight System lanserat ett helt nytt profilsystem i trä för … Continued

Stora Enso lanserar nya byggsystem för trä

Stora Enso, som är den största träproduktslevertantören i Europa och dessutom materialleverantör till Vivere, lanserade igår nya byggsystem för trä. Systemen är öppna och kan användas av vem som helt. Ett syfte med lanseringen är enligt Stora Enso att öka träbyggandet i Sverige. Inför ungefär 100 stycken deltagare (statsvetare, arkitekter, entreprenörer och representanter från universitet … Continued