Förenklat byggande

I 2017 års budgetproposition, som kommer lämnas in under tisdagen, lägger regeringen 55 miljoner kronor på att skapa bättre förutsättningar för ett ökat byggande. Satsningen kan delas in i tre huvuddelar: snabbare handläggning hos länsstyrelserna, kunskapslyft på plan- och byggområdet och översyn av Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

Snabbare handläggning hos länsstyrelserna

För att skapa snabbare handläggning för överklagade bygglov och förhandsbesked tänker regeringen sätta press på länsstyrelserna genom att korta handläggningstiderna. Samtidigt tänker man stödja länsstyrelserna med 30 miljoner per år 2017 och 2018 och därefter 25 miljoner per år. Detta för att säkerställa de resurser som kommer krävas för att möjliggöra de kortare handläggningstiderna.

Kunskapslyft på plan- och byggområdet

Enligt regeringen leder kompetensbrist, inom kommuner och länsstyrelser, angående hur plan- och bygglagstiftningen (PBL) bör tillämpar, till reducerad effektivitet och enhetlighet i plan- och byggprocesserna. Därför vill man nu tillföra ytterligare resurser så att Boverket dels kan utbilda handläggare i kommuner och länsstyrelser ännu mer effektivt och dels kan ge bättre vägledning kring processerna.

Översyn av Boverkets regler

10 miljoner om året ska enligt regeringens förslag användas till att, de tre närmaste åren, göra en grundlig genomgång och förbättring av Boverkets bygg- och konstruktionsregler. Genom att modernisera och förenkla regler som hindrar snabba byggprocesser hoppas man kunna skapa bättre förutsättningar för ett effektivt byggande framöver.

Fler förslag på gång

Ovanstående förslag är bara några i en lång rad åtgärder som regeringen tänker föreslå, enligt Peter Eriksson, bostadsminister (MP). Bland annat tänker man även föreslå slopat tak i uppskovsreglerna vid försäljning av bostäder. Detta för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Källor

byggindustrin.se

www.byggvarlden.se

fastighetsnytt.se

www.nyteknik.se

fastighetstidningen.se