Förra veckan hade vi glädjen att meddela att Vivere vunnit en markanvisningstävling och kommer bygga i det gamla trädskoleområdet, som kommer få drygt 400 nya bostäder. Nu har detta även uppmärksammats i Hässelby Tidning. I artikeln nämns speciellt att fokus i markanvisningstävligen legat på arkitektur och miljö snarare än på prislappen, vilket borgar för ett högintressant bostadsområde.

Vivere har, tillsammans med White Arkitekter, vunnit en markanvisningstävling i Riddervik, Hässelby. Det viktigaste principerna i deras gemensamma bidrag har varit miljö och hållbarhet (ekologiskt såväl som social). Husen kommer byggas så gott som uteslutande i trä och det kommer finnas goda möjligheter för de boende till egenhushållning genom väl tilltagna odlingsarealer.

Det nya bostadsområdet i Riddersvik är en form av skonsam förtätning, något som ligger väl i tiden då det finns ett skriande behov av nya bostäder samtidigt som man snarare vill utnyttja mark inom staden än att hugga ner skog utanför stadens gränser.

Hur lyckat denna förtätning och detta bostadsområde blir får vi se men förhoppningarna är höga och ett arkitekt-citat i artikeln lyder ”Riddersvik kan bli ett ställe att vallfärda till”.

Källor och intressanta länkar

Artikel om Riddersvik i Hässelby Tidning

Äldre artikel om Riddersvik i Hässelby Tidning

www.white.se

Viveres artikel om Riddersvik