Infrastruktur höghastighetsjärnväg

I fredags blev det klart att Tranås kommer bli en av de nya stationerna längs den nya höghastighetsjärnvägen som kommer löpa mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. I och med detta förbinder sig Tranås att bygga 2000 nya bostäder. Nio andra kommuner har liknande avtal med Sverigeförhandlingen, som driver förhandlingar med kommuner och andra intressenter om medfinansiering till den nya hastighetsjärnvägen. Cirka 84 000 bostäder kommer byggas som ett resultat av dessa avtal. Totalt pågår förhandlingar med 16 kommuner och man kan anta att ett stort antal bostäder kommer byggas på grund av hastighetsjärnvägen.

Höghastighetsjärnvägen kommer ändra infrastrukturen på många sätt. Framför allt kommer avstånden krympa. För Tranås del kommer den nya stationen innebära att man kan ta sig till Stockholm och Göteborg på cirka 30 minuter i stället för 3, respektive 4 timmar, som det tar med dagen järnväg. Regionen kommer därför bli attraktiv att bo i samtidigt som fler jobbtillfällen kommer skapas.

Detsamma gäller alla kommuner som kommer få en station längs den nya järnvägen och man kan se satsningen som en bostadssatsning lika mycket som en infrastruktursatsning.

Om den nya höghastighetsjärnvägen

Den nya höghastighetsjärnvägen kommer gå mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Malmö. Mellan Stockholm och Jönköping delar båda dessa linjer på samma spår. Det som skiljer höghastighetsjärnvägen från den befintliga järnvägen är förstås framför allt hastigheten. Den nya järnvägen kommer upp i 320 km/h, vilket innebär att man kommer kunna resa mellan Göteborg och Stockholm på två timmar och mellan Stockholm och Malmö på två och en halv dito. Detta innebär att man måste bygga stabilare järnväg, vilket i sig ger ökat tillförlitlighet till spårtrafiken.

Om Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen har tillsatts av regeringen för att skapa en bättre infrastruktur och öka bostadsbyggandet i Sverige. Man har även i uppdrag att öka kollektivtrafik och tillgänglighet i landets 3 storstadsregioner, Stockholm, Göteborg och Malmö, samt befrämja cykling. Dessutom ska man titta på möjlig utbyggnad av järnvägen i norr.

Källa: frakka.se