Bostadsbyggandet

Enligt en ny konjunkturprognos som presenterats av Sveriges Byggindustrier förra veckan går bygginvesteringarna starkt. Det som framför allt driver de senaste bygginvesteringarna är bostadsbyggandet som ökat under det första kvartalet i år.

Svensk byggbransch befinner sig alltså i en högkonjunktur trots att omvärldens ekonomiska utveckling är fortsatt bekymmersam. Detta är vad som blivit tydligt efter Sveriges Byggindustrier senaste konjunkturprognos, som är betydligt positivare än den förra och skriver upp antalet nya bostäder från 46 000 till 56 000.

En av anledningarna till att antalet nya bostäder ökat misstänks vara att modulbyggnader ökat i omfång. Från och med nästa år tror man inte att efterfrågan kommer vara lika stark och Johan Deremar, nationalekonomi på Sveriges Byggindustrier, tror att det kommer bli svårt att nå regeringens uppsatta mål på 700 000 nya bostäder fram till 2025.

Oavsett hur det blir med den saken så ser det för tillfället mycket just ut för byggbranschen. Sysselsättningen bland Byggnads medlemmar är den bästa under hela 2000-talet och just nu är det största hindret för mer byggande brist på arbetskraft.

Källa: frakka.se