Brandövning med Viveres personal

I torsdags samlades Vivere Bygg & VVS personal för en gemensam brandutbildning

Brandutbildningen var både teoretisk och praktisk. De praktiska övningarna inkluderade både preventiva åtgärder (att lära sig känna igen och handla rätt i olika risksituationer) samt hur man släcker en eld om olyckan trots allt skulle vara framme.

Intressanta länkar

Läs mer om brandutbildningar på www.brandskyddsforeningen.se.