White Arkitekter London

Vivere samarbetspartner White Arkitekter har fått godkänt för att bygga 200 bostäder i Gascoigne West i Barking, London. Ett av de primära målen med bostäderna är att minska bostadsbristen bland låg- och medelinkomsttagare i Barking och White har varit noga med att skapa bostäder som är både högkvalitativa och prisvärda.

De tre bostadskvarter som White Arkitekter kommer att bygga kännetecknas av både social och ekologisk hållbarhet. Byggnaderna kommer att vara olika höga och med olika utformning samt innefatta olika boendeformer – både flerbostadshus och radhus kommer att byggas.

60% av bostäderna kommer att vara hyresreglerade från cirka 6 700 kr/månad. Enligt Pat Hayes, Managing Director för den kommunägda byggherren Be First är utvecklingen av Gascoigne Estate ”ett viktigt steg för Barking.” och ”banar väg för fler kvalitetsbostäder som boende har råd med”.

Mellan bostäderna planeras grönområden och en lekplats. Även bostäderna är försedda med tillgång till grönt och solljus genom egna trädgårdar, terrasser och balkonger.

360 parkeringsplatser för cyklar har byggts och parkeringsplatser för bilar har försetts med elbils-laddare.

Bland projektets hållbarhetsmål återfinns bland annat

  • Låg energi-, och vattenförbrukning
  • Koldioxidreduktion på endast 40,2%

För att klara dessa mål har byggnadsmaterial som uppfyller höga krav på energiprestanda använts, och taken har försetts med solceller.

Länkar

Läs mer på White Arkitekters hemsida https://whitearkitekter.com/se/news/bygglov-for-white-arkitekters-200-klimatsmarta-och-prisvarda-hyresbostader-i-london/

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.