Hållbart byggande – Viveres projekt

Nya klimatkrav införs på upphandlingar inom bygg, anläggning och fastigheter. Och nyligen uppmärksammades kvarteret Botanikern under arkitektevenemanget Archtober i New York.

Ökat byggande under 2021

I våra artiklar ”Trender under första kvartalet 2021: offentliga lokaler och nyproducerade hyresrätter” och ”Trender inom kontorsbyggande och hemarbete” framkom det att byggandet har varit på väg upp under 2021. Nyligen har flera artiklar som bekräfta den trenden publicerats. Det som framför allt är tydligt är att försäljningen av byggmaterial har varit oväntat hög under … Continued

Byggsektorn i samtal med regeringen

Regeringen och företrädare från byggsektorn i diskussion om ökat byggande, klimatneutralisering av, och ökad säkerhet inom, byggsektorn