CIK, Centrum för Idrott och Kultur i Knivsta

CIK (Centrum för Idrott och Kultur i Knivsta) heter det största passivhuset i Sverige som är byggt nästan helt i trä. Ansvarig för byggnaden är Knivsta kommun och företaget Norconsult. Efter att det blev helt färdigställt i dagarna är det nu redo att tas i bruk.

Om CIK, Centrum för Idrott och Kultur i Knivsta

CIK är Knivstas största byggprojekt någonsin och rymmer flera verksamheter, för både kultur och sport. Bland annat så finns det i byggnaden en ishall som kyls av solenergi och i skrivande stund är den enda ishallen i världen som håller passivhusstandard.

Projektet har rönt stor uppmärksamhet och har blivit nominerat till både årets bygge, årets miljö-bygge och Kasper Salin-priset.

Vad är passivhus?

Ett passivhus är ett hus som är byggt med en teknik som motverkar värmeförlust och vars värmeförluster inte överstiger 14W / kvadratmeter.

Läs mer på om passivhus på wikipedia.org/wiki/Passivhus

Om Norconsult

Norconsult är ett företag med tydligt miljö- och hållbarhetsperspektiv som säljer arkitekt-, miljö- och teknik-konsulttjänster till aktörer inom samhällsbyggnadssektorn.

Läs mer om Norconsult på www.norconsult.se

Källor

branschaktuellt.se
www.norconsult.se
knivsta.se
wikipedia.org/wiki/Passivhus

AVSKRIVNING AV ANSVAR

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.