Solceller

Den 2 september skrev vi en artikel om att regeringen backar från att, med hänvisning till EU-regler, beskatta solel till att meddela att man arbetar för att få ner skatten till lägsta möjliga nivå. Nu går regeringen ut med ett förslag som innebär att skatten sänks från 29,2 öre/kWh till 0,5 öre/kWh från och med 1 juli 2017. Ambitionen är, menar man, att på sikt slopa skatten helt.

Den 1 juli i år införde regeringen skatt på solcellsanläggningar större än 255 kW solceller, då man menade att EU-regler krävde detta. Efter att det stått klart att så inte var fallet backar regeringen och föreslår nu en skattesänkning på över 98 procent. Sänkningen ska räknas från den 1 juni och det är tydligt att man vill reparera misstaget att beskatta solel. Målet är också, säger man från regeringens håll, att ta bort beskattningen av solel helt.

Reaktionerna från fastighetsbranschen på detta besked är lika positiva som de var negativa inför beskedet om beskattning tidigare i år. Det finns dock fortfarande kritiska röster. Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige, beklagar att det tagit så lång tid för regeringen att få till en skattesänkning och menar att soleskatten hämmat utvecklingen av solel.

Källor

www.fastighetssverige.se

fastighetstidningen.se

Artikel: Regeringen backar om skatt på solel