Digitaliseringen av fastigheter tar fart i Sverige