Solenergi

Sedan 2015 har man i Uppsala kommun lyckats fördubbla mängden el som utvinns genom solceller, enligt Maria Gardfjell (MP) som är kommunalråd i Uppsala kommun. Denna fördubbling är en del av en större satsning som Uppsala gör för gå från fossila bränslen mot grön energiutvinning och från att vara elkonsument mot elproducent.

Fördubblingen av egenproducerad el har man byggandet av två stora solcellsanläggningen att tacka för. Den ena anläggningen ligger på Gottsunda Centrums tak och den andra på Fyrisskolans dito. Tillsammans har anläggningarna en effekt på 500 kilowatt.

Det har kostat strax över fem miljoner kronor att bygga båda dessa anläggningar. Med en produktionskapacitet av el motsvarande ungefär en halv miljon kronor per år beräknas investeringen var betald om tio till femton år.

Nästa år, 2016, planerar man att bygga solceller på ytterligare sex skolanläggningar. Dessutom arbetar man för att företag, bostadsrättsföreningar och villaägare i kommunen ska satsa på solenergi. PåSolelsmässan, som arrangeras av Uppsala kommun den 31 maj, visar man hur kommunens solkarta i 3D används för att beräkna hur mycket solenergi som kan utvinnas från olika tak. Med hjälp av detta verktyg kan både företag och privatpersoner få hjälp att räkna ut vad det skulle innebära om de installerade solceller på sina tak.

Källa: frakka.se