Fri hyressättning

Som en del av januariöverenskommelsen mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringspartierna har regeringen tillsatt en utredning om fri hyressättning i nyproduktion av hyresrätter. ”Det ger utrymme för en bättre fungerande bostadsmarknad och förutsättningar för att långsiktigt öka byggandet av hyresrätter”, menar man hos Fastighetsägarna.

Det eventuella införandet av fri hyressättning kommer regleras av ett antal direktiv. Det befintliga bostadsbeståndet kommer inte att beröras och det kommer finnas skydd mot orimliga hyreshöjningar. Vidare så ska information om hyresnivåer göras lättillgänglig så att hyresgäster med flera lätt kan få en bild av det rådande prisläget. Den nya modellen ska verka för att bostadsområden utvecklas i samklang med den lokala efterfrågan. Tanken är att detta ska bidra till en fungerande hyresmarknad som effektivt nyttjar det aktuella delbeståndet. Hyran sätts, efter en inledande period med fri hyressättning, enligt en av följande modeller: Antingen sätts hyran enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggnationer, eller som i dagsläget.

– Reformbehovet var stort redan när januariöverenskommelsen formulerades. Med de utmaningar som följer i Coronakrisens kölvatten växer nödvändigheten av investeringsfrämjande reformer ytterligare, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna.

Förslaget kommer att presenteras senast den 31 maj 2021 och förslaget förväntas kunna antas av riksdagen i början av 2022 för att träda i kraft samma år.

Källor

www.byggvarlden.se
fastighetstidningen.se
www.fastighetsvarlden.se
www.svenskbyggtidning.se

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.