Gasell 2019

Vivere Bygg & VVS AB har, av Dagens Industri, utsetts till Gasellföretag 2019.

Sedan 20 år (från och med år 2000) har Dagens Industri utsett Sveriges snabbast växande företag till Gasellföretag. För att kunna räknas som Gasellföretag måste företagen uppfylla ett antal krav angående tillväxt och omsättning med mera. Gasellföretag måste ha:

  • en omsättning som överstiger 10 Mkr
  • minst tio anställda
  • minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
  • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • sunda finanser

Mindre än 1 procent av Sveriges företag uppfyller dessa krav. Det underlag som DI utgår från vid utnämningarna är företagens fyra senaste årsredovisningar.

I takt med att Vivere Fastigheter har åtagit sig större uppdrag har både personal och omsättning ökat, vilket nu har resulterat en Gasell-utmärkelse.

Läs mer

gasell.di.se

www.di.se

sv.wikipedia.org/wiki/DI_Gasell

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.