Gröna Städer

I måndags invigdes Gröna Städer – en ny branschorganisation som ska verka för en hållbar urban utveckling – i United Space:s lokaler vid Klarabergsviadukten, i Stockholm. Bland talarna märktes bland annat civilministern Ardalan Shekarabi.

Syftet med Gröna Städer är enligt Leif Saletti, ordförande i Gröna Städers styrelse, att verka som en näringslivsorienterad organisation som binder samman olika branscher i omställningen mot ett hållbart urbant samhälle. Detta arbete underlättas genom att organisationens medlemmar kommer från olika verksamhetsområden, med olika erfarenheter och med olika kontaktnät.

Som en del av denna gröna omställning vill man verka för att fler företag ska ta fram och sälja hållbara produkter. Intresset har varit stort, både från näringslivet och från politiskt håll. Ett fyrtiotal organisationer har redan uttryckt intresse för att bli medlemmar och sju större samarbetspartners är redan knutna till Gröna Städer.

Källor

www.mynewsdesk.com

nyabostadsprojekt.se

www.byggvarlden.se