Grön vägg

Sedan ett par år tillbaka har det blivit allt mer populärt att bygga gröna tak och väggar, så kallade växtväggar. Fördelarna är många, och ofta förknippande med en förbättrad miljö, men det finns också nackdelar, till exempel att denna typ av tak och väggar kräver mer planering och är dyrare än exteriörer byggda i traditionella material. Om de gröna exteriörerna endast är en tillfällig trend återstår förstås att se men det mesta tyder på att det har kommit för att stanna.

Gröna tak, kan man argumentera, är en historisk företeelse. Åtminstone sedan medeltiden har man använt gräs och torv på taken då dessa material bland annat haft en isolerande effekt. Sedan ett par år tillbaka har, i vilket fall som helst, intresset för gröna tak ökat och mellan åren 2005 och 2008 fördubblades försäljningen av gröna tak.

Vad är då gröna tak och väggar, även kallade växtväggar? På gröna exteriörer skapar man en äkta växtflora genom att odla i lämpliga myllor. Just runt de sistnämnda har det funnit farhågor om att de skulle vara för tunga. Beräkningar visar dock att de allra flesta tak skulle klara av att bära både mylla och växter, särskilt sedan den amerikanska kemikoncernen Huntsman utvecklat det superlätta gröna taketVydro Green Roof, tillverkat av skumplast och polyuretan, till skillnad från de tidigare taken, som till exempel kunde bestå av komponenter som sand, jord och lavastenar.

Andra farhågor som kommit på skam är att de gröna exteriörerna skulle medföra större risk för läckor och fuktskador. Täta isoleringar samt extra skydd som hindrar att tätskikten skadas vekar åtminstone hittills ha klarat av att stå mot fukt och väta.

De nackdelar som de flesta är överens om faktiskt existerar gällande gröna väggar och, framför allt, tak är att de kräver extra planering innan och under byggfasen samt extra skötsel när de väl är byggda. Detta gör förstås att denna typ av exteriörer blir lite dyrare än traditionell dito.

Mot detta står dock många fördelar att de många förespråkarna ser därför den extra tiden och kostnaden som väl spenderad. De fördelar som brukar nämnas är att gröna väggar och tak isolerar mot både värme och kyla, vilket sparar energi, och skapar en bättre miljö genom att de tar upp växthusgaser och ändra hälsofarliga partiklar samt sänker temperaturen och ökar luftfuktigheten. Dessutom binder växterna fukt och skyddar mot UV-strålning, vilket minskar slitage. Att de gröna väggarna och taken, förutom ovanstående, ger extra poäng vid miljöcertifiering och skapar intresse bland allmänheten gör de gröna exteriörerna förstås inte mindre attraktiva.

När det gäller att vinna miljöpoäng och generellt goodwill kan man dock fråga sig om solceller inte skulle smälla ännu högre än växtlager och faktum är att man i många fall börjat blanda dessa två typer miljösmarta alternativ. En intressant kombination av växtvägg och solpaneler gav Michiel van Noord, på Esam, och Daniel Lindberg, på Alessandro Ripellino Arkitekter, första placering i den internationella tävlingen Stockholm Solar Challenge.

I Michaels och Daniels vägg används den energi som alstras av solcellerna bland annat till att vattna växtväggen och på så sätt blir väggen helst självförsörjande.

Källa: frakka.se