Hållbart byggande

Enligt CityMark.today så har Fastighetsbranschen gjort stora framsteg vad gäller hållbarhet de senare åren men man skulle enligt nät-tidningen kunna göra mer. Samtidigt rapporterar World in Property, Byggvärlden och Byggvärlden om gröna hus, gröna byggmaskiner och nya ekologiskt hållbara byggmetoder. Hur står det till med hållbarheten inom den svenska byggbranschen egentligen?

Enligt en undersökning som SB Insight gjort på uppdrag av E.ON så har den svenska fastighetsbranschen ”tagit stora kliv mot ökad hållbarhet” men har fortfarande en lång väg kvar innan man har hunnit ikapp andra branscher i fråga om hållbarhet, står det att läsa i CityMark.today.

Samtidigt är det flera andra nättidningar som rapporterar om nya klimatsmarta lösningar, projekt och tillvägagångssätt som ökar hållbarheten inom byggbranschen.

I World in Property skriver man till exempel en artikel om Sveriges första flerbostads-plusenergihus. Det har byggts i Kvarteret Neptun, i den nya Västeråsstadsdelen Öster Mälarstrand och producerar mer energi än det förbrukar. Detta möjliggörs genom solceller, internt elnät, tillvaratagande av överskottsvärme samt andra högteknologiska lösningar. Kvarteret har dessutom miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad Guld, vilket är den högsta miljöbyggnadsnivån och ställer krav på material, byggteknik, energianvändning och boendemiljön med mera.

Byggvärlden rapporterar å sin sida om Arkitema Architects satsning på serietillverkade koncepthus i korslimmat trä. Tanken är att skapa hållbara bostäder med bibehållna arkitektoniska kvaliteter till ett sådant pris att breda målgrupper ska kunna bo i dem. Användandet av serietillverkade stommar och andra konstruktionsdetaljer i korslimmat trä ger både lägre kostnader, kortare byggtid och mindre miljöavtryck.

I Branschaktuellt rapporteras om parkeringshuset Briggen, ett parkeringshus helt byggt i trä med limträstomme, KL-bjälklag och sedumtak vid Gävle Strand. Huset, som började byggas i maj 2017, kommer att bli 4 våningar högt och beräknas vara klart under sommaren 2018.

Vidare kan man i nättidningen Byggvärlden läsa om Hyrföretaget Lambertssons ökade satsning på gröna byggmaskiner och att dessa eldrivna fordon har ökat i popularitet, vilket inte bara tyder på en större uppfinningsrikedom inom branschen utan även en generellt större medvetenhet bland diverse aktörer.

Ovanstående rapporter visar på några av de framsteg som SB Insight framhåller i sin rapport men de säger inte mycket om återvinning och cirkulära flöden av byggmaterial, vilket är precis det som SB Insights rapport menar saknas inom den svenska byggbranschen. Det saknas, enligt rapporten konkreta mål för hur material och energi ska återanvändas inom byggbranschen medan sådana mål finns i de flesta andra branscher.

Källor

citymark.today

branschaktuellt.se

worldinproperty.se

www.byggvarlden.se

byggindustrin.se