Den invändiga helrenovering som Vivere utför i egenskap av totalentreprenör i fastigheten Neptunus 32 på Grevgatan 36–38, Östermalm, går stadigt framåt.

Bilderna ovan visar ett axplock av de olika moment som ingår i renoveringen: utrivning och bilning, infällning av elledningar, återuppbyggnad med cementering och målning med mera.

I renoveringen ingår byte av el, VVS, ytskikt, hiss och fönster. Dessutom renoveras fastighetens garage och innergård. I fastigheten finns, förutom garage och innergård, 60st lägenheter och två verksamhetslokaler.

Projektet startade 2018 och skall vara klart 2019.

Läs mer om projektet!

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.