KL-trä

På Linnéuniversitetet har projektet ”Större konkurrenskraft för KL-träbaserade byggsystem genom effektiv konstruktion och reducerat kolavtryck” inletts tillsamman med flertalet företag inom trä- och byggbranschen. Som namnet antyder så går projektet ut på att göra KL-Trä mer konkurrenskraftigt som byggmaterial. På så sätt hoppas man kunna minska koldioxidutsläppen inom byggbranschen.

Den bakomliggande orsaken till initiativet med att göra KL-trä mer attraktivt som byggnadsmaterial är att framtagningen av byggmaterial samt uppförandet och användandet av byggnader är har en mycket stor påverkan på miljön. Så mycket som en tredjedel av EU:s totala koldioxidutsläpp samt en mycket sot materialåtgång orsakas av dessa aktiviteter.

Thomas Bader, professor i byggteknik vid Linnéuniversitetet och ledare för projektet, säger: ”Att ersätta icke förnybara byggmaterial som betong, stål och tegel med träbaserade material har stor potential. Det kan hjälpa oss att på ett kostnadseffektivt sätt minska kolavtrycket och utnyttja våra naturtillgångar mer effektivt”.

Under projektet kommer man:

  • Undersöka hur man ska tillverka KL-trä för att det ska få de bästa förutsättningarna som byggmaterial, både vad gäller kostnad och användbarhet.
  • Skapa modeller och mätmetoder för utvärdering av KL-trä-byggnader. Tanken är att man ska kunna göra livscykelanalyser på både enskilda delar och hela byggnader för att vetenskapligt kunna visa på fördelarna med KL-trä.

Projektet, som startar i oktober och kommer att pågå i fyra år, finansieras med 11,5 miljoner kronor från KK-stiftelsen samt 14,2 miljoner konor från 15 företag inom trä- och byggbranschen.

Tomas Bengtsson, produktionsteknisk chef på Södra Wood: ”Resultaten i projektet kommer oss tillgodo, men viktigare är att hela branschen får tillgång till dem, till exempel i form av standarder. Gemensamma standarder gynnar användandet av KL-trä och det är också huvudmotivet till Södra Woods satsning”.

Fakta:

KL-trä är en förkortning av korslimmat trä. Korslimmat trä är träskivor som består av ett ojämnt antal (3-9) hyvlade träskikt, 12-45 millimeter tjocka. KL-trä används i både golv och väggar.

Källa

https://www.byggnyheter.se/20190909/21755/linneuniversitetet-ska-skapa-gronare-byggnader

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.