Minnesstål

En nytt sorts stål, ”minnesstål”, som kan förstärka betongkonstruktioner efter bara en upphettning, har utvecklats av det schweiziska forskningsinstitutet Empa, som tidigare även har tagit fram kolfiberförstärkta polymerer för förstärkning av betong.

I ca 15 år har forskare vid Empa-institutet i Schweiz arbetat på att hitta enklare sätt att förstärka betongkonstruktioner. Resultatet är ett så kallat minnesstål, som kan användas som förstärkning till betong efter bara en upphettning. Detta gör förstärkningsprocessen betydligt enklare än i med dagens teknik, som ofta kräver hydraulik.

Behovet av att enklare/snabbare kunna förstärka betongkonstruktioner är till exempel stort i samband med montering i gamla betongbyggnader.

Enligt Empa så räcker det med att fästa en remsa minnesstål på betongen och värma upp den en kort stund för att förstärka betongkonstruktionen. Detta innebär att minnesstålet går bra att använda även i trånga utrymmen.

Länkar

Läs mer om ”Minnesstålet” på www.sciencedirect.com

www.nyteknik.se

www.empa.ch

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.