Vi har nu fått i uppdrag att bygga tre kundanpassade byggnader (huvudbyggnad, gästhus och friggebod) samt brygga för Timrarön 1:81. Husens BTA (bruttoarea) blir 100, 40 samt 15 kvm. Entreprenaden beräknas att vara klar under juni månad 2016.