ROT-avdrag

En nyligen genomförd Sifo-undersökning visar att svenska folket är positivt inställda till ett höjt ROT-avdrag som en krisåtgärd för att få fart på byggandet och öka efterfrågan av hantverkstjänster.

Corona-pandemin har inte bara orsakat sjukdomsrelaterat lidande. Många länders, även Sveriges, ekonomier har till stor del stannat av. Detta har lett till svårigheter för företag att hålla lönsamheten uppe vilket i sin tur lett till en kraftigt ökad arbetslöshet. Regeringen har vidtagit krisåtgärder för att mildra den de ekonomiska problemen men situationen är fortfarande svår för många, inte minst för flera aktörer inom byggbranschen. Många menar att ett höjt ROT-avdrag skulle kunna kicka igång byggbranscher, stimulera tillväxt och minska arbetslösheten.

Med Catharina Elmsäter-Svärds, vd för Byggföretagen, ord: ”En stark bygg- och installationssektor kan vara en motor för hela industrin och tillväxten. Varje anställd i vår bransch betyder ytterligare två sysselsatta i systerbranscher”.

ROT-avdraget infördes 2008 och är en statlig subvention för ombyggnad, tillbyggnad och renovering av privatpersoners bostäder. Ursprungligen var avdrag för upp till 50% av arbetskostnaderna möjliga att göra men 2016 sänktes det till 30%.

Den nya en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av byggbranschens fem arbetsgivarorganisationer tillsammans med Byggföretagen visar att hälften av svenska folket vill att ROT-avdraget ska återställas till 50 procent av arbetskostnaden för att skapa fler arbetstillfällen under Corona-krisen.

En av anledningarna till att man valde att införa ROT-avdraget från början var att man ville minska antalet svartjobb, genom att göra det möjligt för fler personer att betala lagligt för renoveringar och ombyggnationer. Risken att dyra tjänster blir svarta finns fortfarande och enligt Sifo-undersökningen anser två tredjedelar av folket att ROT-avdrag ett möjligt sätt att motverka svartarbete.

Källor

byggforetagen.se
www.di.se

AVSKRIVNING AV ANSVAR

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.